Nhân viên Petrolimex đang bán xăng cho khách hàng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Trong khi giá xăng RON92 và E5 giảm nhẹ thì từ 15 giờ ngày hôm nay (6/3) các mặt hàng dầu sẽ đồng loạt tăng giá, với mức ​điều chỉnh từ 55-142 đồng/lít, kg.

Cụ thể, theo công bố của liên bộ Công Thương-Tài chính, mặt hàng xăng RON 92 giảm 76 đồng/lít; Xăng E5 giảm 58 đồng/lít. ​Ngược lại, dầu diesel 0,05S tăng 142 đồng/lít, dầu hỏa tăng 76 đồng/lít và dầu mazút 3,5S tăng 55 đồng/kg.

Như vậy, mức giá trần mới đối với xăng RON 92 là 18.022 đồng/lít, xăng E5 cao nhất 17.760 đồng/lít, dầu diesel 0,05S có mức trần là 14.447 đồng/lít, dầu hỏa cao nhất là 12.834 đồng/lít và dầu mazút 3,5S có mức trần là 11.378 đồng/kg.

Liên quan đến quỹ bình ổn, mức chi áp dụng đối với xăng khoáng và xăng E5 sẽ giảm về 0 đồng/lít, thay vì mức 300 đồng/lít như kỳ công bố ngày 18/2.

Trong lần điều chỉnh gần đây nhất (ngày 18/2), sau khi áp dụng quỹ bình ổn, xăng RON 92 tăng 504 đồng/lít; Xăng E5 tăng 496 đồng/lít. Trong khi dầu diesel 0,05S tăng 283 đồng/lít, dầu hỏa tăng 238 đồng/lít và dầu mazút 3,5S tăng 117 đồng/kg.

Về Quỹ bình ổn, ​liên bộ yêu cầu doanh nghiệp áp dụng mức chi với xăng khoáng và xăng sinh học E5 ở mức 300 đồng/lít./.