Giải mã ý nghĩa khăn Piêu của dân tộc Thái Tây Bắc ở Điện Biên

Chiếc khăn Piêu là loại thổ cẩm nổi tiếng của người Thái, một đặc trưng văn hóa chứa đựng những giá trị tinh thần, vật chất được đúc kết, trao truyền qua nhiều thế hệ.
(TTXVN/Vietnam+)