Trong một khảo sát năm 2007, 99% giám đốc điều hành phát biểu rằng công nghệ là một thành phần tối quan trọng không thể thiếu trong thành công của công ty họ. Trong một nghiên cứu mới được thực hiện tại Châu Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và Trung Đông, 48% người trả lời từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương chỉ ra rằng họ thấy bối cảnh kinh tế hiện tại là cơ hội để tái cấu trúc môi trường công nghệ của họ cho tương lai.

Đáp ứng  các mục tiêu giảm chi phí trong suy thoái đồng thời tạo sức mạnh đột phá để doanh nghiệp bật lên trong giai đoạn khôi phục, hãng HP đã giới thiệu một danh mục các giải pháp bao gồm phần cứng, phần mềm và các dịch vụ cho phép doanh nghiệp thay đổi phương thức tạo, phân bổ và sử dụng tài nguyên công nghệ.

Những giải pháp Ảo hóa mạng lưu trữ (SAN) mới giúp đơn giản hóa việc cung cấp, quản lý và tối ưu hóa môi trường máy chủ và lưu trữ đã được ảo hóa. Sản phẩm HP StorageWorks Enterprise Virtual Array 6400 và 8400 (EVA6400 and EVA8400) mới cắt giảm được tới 50% chi phí quản trị lưu trữ.

Phần mềm và dịch vụ HP Data Protector cung cấp giải pháp bảo vệ dữ liệu trên cả môi trường lưu trữ vật lý và môi trường ảo hóa. HP Data Protector dễ sử dụng, có nhiều lựa chọn sao lưu dự phòng, hỗ trợ việc loại bỏ trùng lặp và các dịch vụ sao lưu khác. Đây là hình thức bảo vệ toàn diện nhất trong ngành cho những môi trường ảo, giúp tiết kiệm được đến 70% chi phí.

Bên cạnh đó, EDS - một công ty thuộc HP,  đang cung cấp cho khách hàng một danh mục dịch vụ quản trị ứng dụng ( Applications Management Services) có phân cấp giúp giảm chi phí bảo trì ứng dụng đến 40%.

Ngoài ra còn có dịch vụ mới Consolidation and Virtualization ROI services (các dịch vụ đánh giá chỉ số hoàn vốn đầu tư của dự án hợp nhất và ảo hóa) có thể thẩm định mức tiết kiệm và hoàn vốn đầu tư được kỳ vọng từ các dự án công nghệ; Các gói dịch vụ quản lý của EDS (Managed services); Các gói dịch vụ bao gồm hạ tầng máy chủ, lưu trữ, service desk và quản lý thông tin và các lựa chọn thuê mua tài chính linh hoạt thông qua HP Financial Services ([dịch vụ tài chính).../.

Nguyệt Anh (Vietnam+)