ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN  – Media OutReach – Các doanh nghiệp trên toàn thế giới với cam kết xuất sắc về phát triển bền vững có cơ hội nhận được sự công nhận và vinh danh mà họ xứng đáng được hưởng khi tham gia Giải thưởng Global Corporate Sustainability Awards – GCSA 2020 (tạm dịch: Giải thưởng Bền vững doanh nghiệp toàn cầu năm 2020).

Giải thưởng GCSA 2020 hưởng ứng và tích cực theo đuổi việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (Sustainable Development Goal – SDG) của Liên Hợp Quốc được nêu trong chương trình nghị sự tiến tới năm 2030 của Liên Hợp Quốc. Trong những năm trước, những doanh nghiệp giành được Giải thưởng GCSA bao gồm Hewlett Packard Enterprise (HPE) của Mỹ, Siemens của Đức, ASUSTeK của Đài Loan, GSB của Thái Lan, PT Vale Indonesia Tbk của Indonesia và JANAJAL của Ấn Độ. Các hồ sơ đề cử sẽ được xem xét bởi một hội đồng đánh giá quốc tế xuất sắc, gồm các thành viên là quan chức chính phủ, các nhà khoa học của học viện hàn lầm và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế.

Được hướng dẫn bởi đề cương phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, GCSA có 4 mục tiêu chính sau:

1. Thúc đẩy các nguyên tắc bền vững của doanh nghiệp và thực hành các Mục tiêu Phát triển bền vững.

2. Ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững.

3. Tôn vinh các doanh nghiệp cung cấp các thông tin, công bố đầy đủ về hiệu suất kinh tế, môi trường, xã hội và chính phủ và truyền đạt rõ ràng hiệu suất và tác động bền vững thông qua báo cáo phát triển bền vững.

4. Khuyến khích các cá nhân đóng góp vào các tác động tích cực và đạt được những thành công nổi bật về tính bền vững.

GCSA sẽ trao giải thưởng và công nhận trong ba hạng mục chính: Chuyên nghiệp xuất sắc, Báo cáo bền vững và Thực hành tốt nhất.

Giải thưởng GCSA trong hạng mục Chuyên nghiệp xuất sắc: vinh danh những cá nhân gương mẫu, những người có đóng góp nổi bật cho sự phát triển bền vững trong các tổ chức của họ. Các cá nhân có thể được các cơ quan chính phủ, tập đoàn hoặc tổ chức học thuật đề cử cho giải thưởng này.

Giải thưởng GCSA trong hạng mục Báo cáo phát triển bền vững: dành cho các công ty công bố thông tin trong các báo cáo trách nhiệm xã hội của họ được đánh giá là đầy đủ, đáng tin cậy và minh bạch.

Giải thưởng GCSA trong hạng mục Thực hành tốt nhất: công nhận hiệu suất vượt trội trong thực hành kinh doanh phát triển bền vững và dự án.

Ban tổ chức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 11 tháng 5 năm 2020 và khóa sổ vào ngày 10 tháng 8 năm 2020. Kết quả và đơn vị chiến thắng sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 10 năm 2020. Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 11 năm 2020 trong khuôn khổ Diễn đàn Bền vững doanh nghiệp toàn cầu lần thứ 3 (Global Corporate Sustainability Forum – GCSF) tại Đài Bắc, Đài Loan.

Giải thưởng GCSA 2020 được Liên minh Các mục tiêu phát triển bền vững (A·SDGs) và được đồng tổ chức bởi Học viện Bền vững doanh nghiệp Đài Loan (Taiwan Institute for Sustainable Energy – TAISE), Viện Năng lượng bền vững Đài Loan (TAISE) và Trung tâm Bền vững doanh nghiệp (Center for Corporate Sustainability – CCS).

Để biết chi tiết về GCSA 2020, hãy truy cập: https://bit.ly/2VBbhcM.

Thông tin về Liên minh Các mục tiêu phát triển bền vững (A·SDGs)

Được thành lập vào năm 2018, Liên minh Các mục tiêu phát triển bền vững (A · SDGs) là một nền tảng cho sự phát triển bền vững, tập hợp các ngành công nghiệp, chính phủ, học viện, các tổ chức phi lợi nhuận và các công ty hàng đầu, để thúc đẩy các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc năm 2030, mang lại ảnh hưởng tích cực cho xã hội, và thúc đẩy tương lai phát triển bền vững.

Thông tin về Viện Năng lượng bền vững Đài Loan (TAISE)

Được khởi xướng và tài trợ bởi những người ủng hộ năng lượng bền vững vào năm 2007, TAISE nhằm tạo điều kiện cho nghiên cứu phát triển năng lượng bền vững và thúc đẩy cơ sở hạ tầng năng lượng bền vững. TAISE liên tục làm việc để nâng cao nhận thức về năng lượng bền vững và các vấn đề liên quan; thiết lập một nền tảng trao đổi kiến ​​thức cho các nhóm bền vững học thuật và công nghệ; tạo điều kiện xuất bản các tạp chí năng lượng bền vững và sách chuyên gia và nâng cao mối quan tâm của các ngành công nghiệp địa phương đối với năng lượng bền vững. Thông qua việc trao đổi kiến ​​thức học thuật và công nghệ, TAISE đặt mục tiêu thu thập chuyên môn trong lĩnh vực này để tiếp tục hành trình phát triển bền vững. Để biết thêm thông tin về TAISE, hãy tham khảo https://www.taiseen.org.tw/.

Giang Tran