Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bắt đầu giảm từ 5 đến 10% giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt từ nay đến ngày 30/6.

Theo đó, đối với các mặt hàng gồm phân bón sản xuất trong nước vận chuyển từ các ga Lâm Thao, Văn Điển, Cầu Yên đến các ga từ Diêu Trì trở vào phía Nam; hàng hóa vận chuyển từ các ga Hải Phòng (Hải Phòng cảng), Vật Cách, Yên Viên, Cổ Loa đến các ga Bảo Hà, Xuân Giao A, Lào Cai; mặt hàng muối vận chuyển từ ga Vật Cách đến các ga Việt Trì, Tiên Kiên, Lâm Thao; quặng sắt vận chuyển từ ga Mậu A đến ga Xuân Giao A; lưu huỳnh xếp bằng toa xe H từ ga Hải Phòng cảng đi ga Lâm Thao, Tổng công ty sẽ giảm 5% giá cước vận chuyển.

Đối với mặt hàng ximăng, clinker, giảm 5% giá cước đối với cự ly vận chuyển dưới 501km và giảm 10% giá cước đối với cự ly vận chuyển từ 501km trở lên.

Bên cạnh đó, Tổng công ty giảm 10% giá cước vận chuyển đối với hàng hóa là phụ gia ximăng (ximăng tự nhiên pozolang) vận chuyển từ ga Cầu Giát đến ga Lào Cai, phân bón vận chuyển từ ga Lâm Thao đến ga Sóng Thần.

Tuy nhiên, Tổng công ty lại tăng 10% giá cước phổ thông nguyên toa đối với hàng hóa xếp tại các ga trong khu đoạn kể từ ga Sài Gòn đến ga Kim Liên vận chuyển theo chiều ra phía Bắc (kể cả hàng hóa vận chuyển đi, đến tại các ga trong khu đoạn theo chiều từ ga Sài Gòn đến ga Kim Liên) và mặt hàng là xăng, dầu vận chuyển bằng xe P chuyên dùng (trừ hàng hóa là nước mắm vận chuyển bằng toa xe P chuyên dùng).

Ngoài ra, Tổng công ty cũng tăng 10% giá cước phổ thông nguyên toa đối với các mặt hàng xếp tại các ga trong khu đoạn từ ga Lào Cai (Lào Cai biên giới) đến ga Phố Lu và ga Xuân Giao A vận chuyển đến các ga Việt Trì, Hải Phòng (Hải Phòng cảng), Thượng Lý, Vật Cách (trừ mặt hàng quặng apatit)./.