Ngày 25/5, Ga Sài Sòn cho biết nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ cho các công ty du lịch, cơ quan xí nghiệp mua vé tập thể cho hành khách đi trên các đoàn tàu khách du lịch, địa phương trong đợt vận tải Hè năm nay, từ ngày 1/6 đến hết ngày 4/9, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn triển khai áp dụng mức phí trả vé, đổi vé tập thể mới.

Theo đó, hành khách mua vé tập thể (có xuất vé tập thể) đi trên các đoàn tàu SH1/2, SQN1/2, SNT1/2, SN3/4, SN5/6, SPT1/2, PT3/4 nếu trả vé, đổi vé trước giờ tàu chạy là 72 giờ được áp dụng mức khấu trừ là 10% và số lượng vé được hưởng mức khấu trừ không quá 15% số lượng vé tập thể đã mua. Số lượng vé đã mua còn lại (bằng 85%), nếu hành khách trả vé, đổi vé sẽ áp dụng mức khấu trừ theo quy định là 20%.

Ga Sài Gòn cũng cho biết thực hiện chính sách giảm giá vé cho thí sinh đi thi và nhập học vào các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam, từ nay đến hết ngày 31/12, Ga Sài Gòn sẽ thực hiện giảm 10% giá vé cho học sinh và thân nhân thí sinh trên tất cả các đoàn tàu khách.

Cụ thể, mỗi giấy báo thi học sinh được mua một vé giảm giá và được mua thêm một vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có) cho một lượt đi và một lượt về. Riêng giấy báo nhập học, học sinh được mua vé giảm giá cho một lượt đi và được mua thêm một vé giảm giá cho thân nhân đi cùng (nếu có).

Khi mua vé giảm giá, học sinh phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ học sinh kèm theo giấy báo thi (đối với học sinh đi thi), giấy báo nhập học (đối với học sinh nhập học)./.