Trung tâm Viễn thám quốc gia đã nghiên cứu 2 trong số nhiều khả năng của viễn thám Việt Nam trong giám sát biểu hiện của biến đổi khí hậu, đó là theo dõi mực nước biển dâng và nhiệt độ bề mặt trái đất cũng như bề mặt nước biển của khu vực biển Đông Việt Nam.

Từ việc thu thập ảnh viễn thám MODIS của Mỹ, Trung tâm đã nghiên cứu xây dựng bản đồ biến thiên nhiệt độ bề mặt nước biển, bản đồ phân bố hàm lượng chất diệp lục (chlorophy lla) trong nước biển để đánh giá sự biến đổi khí hậu biểu hiện trên đại dương.

Với khả năng giám sát liên tục trên phạm vi rộng, ảnh viễn thám vệ tinh cho phép xác định các vùng bị ngập lụt do mưa lũ, nước biển dâng... với các kịch bản khác nhau do biến đổi khí hậu. Bốn biểu hiện cơ bản của biến đổi khí hậu là nhiệt độ nóng lên của trái đất, mực nước biển dâng, mưa lũ và gió bão thất thường.

Viễn thám có vai trò quan trọng trong giám sát các biểu hiện, đánh giá tác động, giúp các nhà lãnh đạo các tổ chức, cơ quan nhà nước ra quyết định nhanh để ứng phó trên quy mô rộng. Từ ảnh viễn thám, Trung tâm Viễn thám đã xây dựng các bản đồ ngập lụt, vùng ngập nước, ngập mặn do nước biển dâng...

Thời gian qua, Trạm Thu ảnh vệ tinh (Trung tâm Viễn thám Quốc gia) đã thu nhận và xử lý hơn 150.000 cảnh ảnh các loại. Các loại ảnh vệ tinh đã đáp ứng được các nhiệm vụ hiện nay, trong đó ảnh vệ tinh Spot và ảnh Asar phục vụ trực tiếp cho các dự án kiểm kê đất đai, giám sát và kiểm kê rừng, cập nhật cơ sở địa lý quốc gia, thành lập và hiệu chỉnh các loại bản đồ biển và hải đảo, giám sát ô nhiễm, lũ lụt...

Ảnh Meris phục vụ cho công tác nghiên cứu môi trường vật lý biển như độ mặn, mật độ sắc tố của tảo, vận chuyển phù sa, phục vụ đánh bắt xa bờ, quản lý thủy sản và quản lý dải ven bờ.

Trạm thu ảnh vệ tinh đi vào hoạt động đã phục vụ tốt hơn cho công tác phòng chống thiên tai lũ lụt, ứng phó với biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)