Trong hai ngày 23-24/12, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2005-2012.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang ngày 24/12, thay mặt đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Bùi Sỹ Lợi, đề nghị: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững.
Giam sat cong tac xoa doi giam ngheo tai Ha Giang hinh anh 1Ông Bùi Sỹ Lợi phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang. (Ảnh: Minh Tâm/Vietnam+)

Ông Bùi Sỹ Lợi cũng đề nghị Tỉnh cần tập trung huy động mọi nguồn lực để triển khai công tác giảm nghèo, trong đó ưu tiên nguồn lực cho các huyện, xã nghèo đặc biệt khó khăn, gắn mục tiêu giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, tỉnh Hà Giang cần phối hợp có hiệu quả với các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty Nhà nước và các doanh nghiệp giúp đỡ các huyện nghèo, xã nghèo của tỉnh.

Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chính sách, chương trình dự án về giảm nghèo, việc làm đảm bảo các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đạt hiệu quả. Cần đánh giá chính xác thực trạng hộ nghèo của tỉnh làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội đảm bảo công bằng và hiệu quả.

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song được sự hỗ trợ từ trung ương, trong tám năm qua (2005-2012) công tác giảm nghèo của Hà Giang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Toàn tỉnh đã huy động sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo nguồn lực to lớn cùng nguồn lực của Nhà nước thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về giảm nghèo.

Từ năm 2005 đến năm 2012, toàn tỉnh Hà Giang đã có hàng chục nghìn lượt hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn từ 51,05% (đầu năm 2006) xuống còn 30,13% (năm 2012).

Riêng sáu huyện nghèo đặc biệt khó khăn của Hà Giang theo chương trình 30a Chính phủ từ năm 2010 đến năm cuối năm 2012 đã có 20.935 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 61,64% (cuối năm 2010) xuống còn 45,78% (cuối năm 2012).

Theo ông Sèn Chỉn Ly, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước như Nghị quyết 30a, Quyết định 167, phương án giảm nghèo nhanh và bền vững như một luồng gió mới đã giúp các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang từng bước vươn lên. Nhiều mô hình xóa đói giảm nghèo hiệu quả đã được nhân rộng trên địa bàn Hà Giang.

Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác xã hội hóa trong xóa đói giảm nghèo mà nội lực được khai thác, sức dân được huy động tối đa cho việc xây dựng các công trình phục vụ dân sinh, các công trình cơ sở hạ tầng hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, đời sống văn hóa xã hội của bà con ngày càng được nâng cao, số người nghèo được thụ hưởng các thành quả kinh tế-xã hội ngày càng nhiều; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Để công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được triển khai đạt hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu hết năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Hà Giang còn dưới 20%.

Năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ huy động nhiều nguồn lực xã hội chăm lo các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số.

Tỉnh sẽ triển khai các mô hình giải quyết việc làm và giảm nghèo có hiệu quả, thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và người nghèo sẽ được tỉnh nâng cao chất lượng.

Bên cạnh đó, Hà Giang sẽ huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo bền vững; từng bước nâng cao đời sống cho hộ nghèo.

Trước đó, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã giám sát trực tiếp tại hai huyện Vị Xuyên và Quản Bạ./.
Minh Tâm (TTXVN)