Nhằm hạn chế tai biến sản khoa, giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị thuộc Sở tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn; các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật về chẩn đoán, theo dõi, cấp cứu sản khoa, cấp cứu hồi sức sơ sinh.

Sở cũng yêu cầu kiểm tra việc thực hiện các phương án hỗ trợ tuyến trên khi cần thiết và công tác đảm bảo vận chuyển cấp cứu, hỗ trợ kịp thời tuyến dưới khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, Sở tổ chức tập huấn, đào tạo lại cán bộ y tế cho các tuyến về chẩn đoán và xử trí cấp cứu sản khoa, theo các hướng dẫn chuyên môn. Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hà Nội, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Hà Đông tập huấn cho cán bộ mạng lưới về "hướng dẫn chẩn đoán, xử trí cấp cứu tai biến sản khoa."

Các đơn vị có cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa cần tổ chức giám sát đánh giá tình hình nhân lực trang thiết bị, cơ sở hạ tầng để đảm bảo cho công tác chăm sóc sản khoa, nhất là công tác cấp cứu sản khoa, các dịch vụ kỹ thuật sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xây dựng kế hoạch giám sát, chỉ đạo tuyến dưới thực hiện tốt quy chế chuyên môn và tư vấn các vấn đề liên quan đến sản phụ khoa.

Các bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa hạng hai chỉ đạo tuyến phòng khám tư nhân đa khoa và chuyên khoa trên địa bàn phối hợp với phòng y tế để xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn tại các phòng khám tư nhân chuyên khoa sản phụ trên địa bàn; tổng hợp báo cáo và kiến nghị Sở Y tế xử lý các cơ sở vi phạm. Khi có tai biến sản khoa xảy ra tại các cơ sở khám chữa bệnh cần khẩn trương báo cáo Sở Y tế để chỉ đạo giải quyết./.