Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 26/8, tại Nam Định, Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng tham dự có một số Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương..., đoàn đại biểu Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ bao gồm thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh.

Hiện nay, Hội đồng nhân dân các cấp đã được kiện toàn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, cũng là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng với chủ đề “Giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015," hội nghị lần này tập trung bàn sâu về kinh nghiệm và giải pháp thực hiện tốt những vấn đề về hoạt động giám sát, chất vấn, giám sát chuyên đề, giám sát giữa hai kỳ họp, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, về cơ quan giúp việc của Hội đồng nhân dân, về nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Nhiều tham luận của các đại biểu trình bày tại hội nghị đã nêu lên không chỉ thực tiễn các vấn đề của địa phương, mà còn là những kinh nghiệm tốt để những địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Đánh giá cao các báo cáo tham luận, những kinh nghiệm và kiến nghị tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Ban Công tác đại biểu sẽ tổng hợp để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghiên cứu trong quá trình hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh để thực hiện tốt chức năng, thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cũng như đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri đối với Hội đồng nhân dân các cấp, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố cần phát huy những thành tựu, kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để cụ thể hóa vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, đảm bảo đúng quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Trên tinh thần vì lợi ích của nhân dân, lợi ích của quốc gia tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương nhằm tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương, đảm bảo việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn; giám sát chặt chẽ để mỗi một đạo luật được Quốc hội thông qua kịp thời đi vào cuộc sống.

Hội đồng nhân dân cần chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức thi hành pháp luật, chú trọng vào việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, để mỗi người dân có nhận thức đúng và tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc cải tiến phương thức giám sát để đảm bảo giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn. Chọn vấn đề để giám sát cho trúng, cho đúng, đổi mới phương thức chất vấn và trả lời chất vấn nhằm nâng cao tính thiết thực và hiệu quả của hoạt động chất vấn, đề cao trách nhiệm của các cơ quan trả lời chất vấn, chú trọng đến hậu giám sát để đảm bảo các Nghị quyết giám sát của Hội đồng nhân dân phải được thực thi trên thực tế.

Cùng với đó, Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố cần tăng cường chặt chẽ mối quan hệ phối hợp với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ của chính quyền địa phương theo luật định, tổ chức có hiệu quả hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân, việc chuẩn bị nội dung kỳ họp; việc tiến hành kỳ họp, xây dựng và thông qua các nghị quyết; việc triển khai và giám sát thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân; giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố cần tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội và Bộ Nội vụ trong quá trình hoạt động, tạo sự thống nhất giữa trung ương với địa phương, nâng cao năng lực và hiệu quả trong hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ việc cần chú trọng vai trò chỉ đạo, điều hòa phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân đối với các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, kiện toàn Văn phòng Hội đồng nhân dân theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm không chồng chéo; cần quan tâm đặc biệt đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đội ngũ cán bộ và chuyên viên của Văn phòng Hội đồng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân địa phương. Do đó, cần thông tin rộng rãi về hoạt động của Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là việc quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương, trong hoạt động giám sát, trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí kịp thời thông tin ý kiến của người dân về hoạt động Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân, để từ đó tạo nên một diễn đàn rộng rãi cho việc xây dựng, ban hành các chính sách đạt hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố theo khu vực là một sáng kiến hay, có tác dụng thiết thực trong việc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và đề cao vị thế của Hội đồng nhân dân các cấp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh thực hiện, đảm bảo giữ mối liên hệ giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội đối với Hội đồng nhân dân địa phương trong việc hướng dẫn, cung cấp thông tin, chế độ báo cáo; phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban khu vực; tham mưu cho Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ; phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm vào 5 trọng tâm chính, gồm: về kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân và chất vấn tại phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân; về kinh nghiệm xây dựng và triển khai chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân, của Thường trực Hội đồng nhân dân và của các Ban Hội đồng nhân dân; về giải pháp nâng cao chất lượng tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân, chất lượng giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân đối với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và việc thực hiện, giải quyết kiến nghị của cử tri; về việc kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực tham mưu, giúp việc của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố; về kinh nghiệm đào tạo nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đã trao cờ cho đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc đảm nhận đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc bộ lần thứ hai vào năm 2017./.