Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 để lấy ý kiến. Đây đã là lần thứ hai Thông tư 36 được sửa đổi.

Theo quy định lộ trình đã ấn định của Dự thảo sửa đổi lần trước, đến 1/1/2018, các tổ chức tín dụng phải giảm tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn xuống còn 40%, sau khi đã thực hiện giảm giới hạn từ 60% xuống 50% từ đầu năm 2017.

Nhưng theo định hướng điều chỉnh lần này, việc thực hiện giảm giới hạn sẽ được giãn rải ra trong hai năm nữa: giảm từ 50% xuống 45% từ 1/1/2018, rồi giảm xuống 40% từ 1/1/2019.

[Sửa đổi Thông tư 36: Tránh tắc nghẽn dòng vốn cho thị trường]

Với lộ trình dự kiến trên, áp lực sử dụng và cân đối lại cơ cấu vốn của các tổ chức tín dụng được giảm tải. Các đối tượng có nhu cầu với đặc thù vay tập trung ở vốn trung dài hạn như ở lĩnh vực bất động sản, tín dụng tiêu dùng (mua nhà, xây hoặc sửa chữa nhà, mua ôtô)… theo đó chưa bị “siết” gấp ở một cấu phần nguồn vốn như trên.

Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước, dự thảo Thông tư được xây dựng dựa trên các định hướng sau: Phù hợp hơn với tình hình thực tế hoạt động và khả năng tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; thúc đẩy và hỗ trợ quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Bên canh đó, việc sửa đổi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài theo hướng điều chỉnh giãn lộ trình thực hiện tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn một cách phù hợp, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chính phủ về tăng trưởng kinh tế cũng như việc thực hiện các chương trình, dự án lớn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ./.