Giang Anh Group bi phat nang vi vi pham xuat khau lao dong hinh anh 1Tư vấn cho lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

Công ty Cổ phần Tư vấn du học và Thương mại Gianh Anh Group bị xử phạt 180 triệu đồng vì vi phạm quy định Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Theo đó, công ty đã không thực hiện phương án tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Không thực hiện phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Tư vấn du học và Thương mại Giang Anh Group cũng thực hiện không đầy đủ việc bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; Không thực hiện việc kiểm tra, cấp chứng chỉ cho người lao động sau khi tham gia khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết.

[Xử phạt 6 doanh nghiệp vi phạm quy định đưa lao động đi nước ngoài]

Ngoài Công ty Cổ phần Tư vấn du học và Thương mại Giang Anh Group, Thanh tra Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng vừa xử phạt 6 doanh nghiệp xuất khẩu lao động vì vi phạm các quy định trong Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài với tổng số tiền phạt là 300 triệu đồng./.

Hồng Kiều (Vietnam+)