Ông Bùi Văn Thành. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân.

Theo Quyết định số 1387/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm Thượng tướng Trần Việt Tân xuống Trung tướng; Quyết định số 1388/QĐ-CTN, giáng cấp bậc hàm Trung tướng Bùi Văn Thành xuống Đại tá.

[Ký quyết định kỷ luật đối với ông Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân]

Hai quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.