Ngày 2/7, tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác ngoại vụ địa phương các tỉnh thành trực thuộc Trung ương từ Đà Nẵng trở ra.

Tham dự hội nghị có gần 120 đại biểu là cán bộ ngoại vụ của 32 tỉnh, thành và đại diện của 20 đơn vị nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường phát biểu chỉ đạo hội nghị, ghi nhận những đóng góp quan trọng của công tác ngoại vụ địa phương vào thành tựu đối ngoại chung của đất nước, đồng thời chỉ ra những bất cập cần khắc phục trong công tác ngoại vụ hiện nay.

Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá toàn diện công tác ngoại vụ địa phương một năm qua kể từ Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 15 (tháng 6/2009) đến nay trên các mặt, cơ chế phối hợp công tác giữa các địa phương và Bộ ngoại giao; việc hoàn thiện bộ máy cơ quan ngoại vụ địa phương; công tác bồi dưỡng cán bộ đối ngoại…

Hội nghị cũng dành thời gian giới thiệu Quyết định số 295 QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 23/3/2010 về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và Chỉ thị số 41 CT/TW của Ban Bí thư ngày 15/4/2010 về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế.

Tham luận của các cơ quan ngoại vụ địa phương tại Hội nghị đánh giá cao sự hỗ trợ và hợp tác của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan ngoại vụ làm tốt công tác chuyên môn, mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngoài, thu hút viện trợ và đầu tư nước ngoài... đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về những khó khăn vướng mắc mà các ngoại vụ địa phương gặp phải trong quá trình triển khai nhiệm vụ chuyên môn và đề xuất một số kiến nghị liên quan đến việc củng cố hệ thống các cơ quan ngoại vụ trên toàn quốc, vấn đề chất lượng tuyển dụng cán bộ và đào tạo cán bộ ngoại vụ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đánh giá cao tinh thần làm việc và những đề xuất mà Hội nghị đưa ra nhằm nâng cao vai trò của cơ quan ngoại vụ tại địa phương và thắt chặt quan hệ phối hợp, chỉ đạo công tác giữa Bộ Ngoại giao và các cơ quan ngoại vụ.

Về phương hướng công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đề nghị các địa phương cần làm tốt ba nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục kiện toàn bộ máy theo tinh thần ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau Hội nghị Ngoại vụ 15 tháng 6/2009, khẩn trương tổ chức quán triệt thực hiện Quyết định số 295 QĐ/TW của Bộ Chính trị về thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại và Chỉ thị số 41 CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế; và tăng cường cơ chế phối hợp giữa Bộ ngoại giao và các địa phương, trong đó sự chủ động của các địa phương là rất quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)