Giới thiệu các sản phẩm làm đẹp mới tại 'Must go in Korea Beauty 365'

Sự kiện “Must go in Korea Beauty 365” được tổ chức nhằm giới thiệu các sản phẩm làm đẹp mới của Hàn Quốc với các cơ quan truyền thông quốc tế.
Hồng Kiều (Vietnam+)