Giu nguyen quyet dinh ky luat cach chuc ong Le Vinh Danh hinh anh 1Ông Lê Vinh Danh. (Nguồn: thanhnien.vn)

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa công bố Quyết định số 1662/QĐ-TLĐ ngày 4/12/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng.

Theo đó, ngày 27/10/2020, ông Lê Vinh Danh khiếu nại Quyết định số 1507/QĐ-TLĐ ngày 21/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thi hành kỷ luật viên chức bằng hình thức kỷ luật cách chức với hai nội dung khiếu nại xem xét lại thành phần Hội đồng kỷ luật do có thành viên liên quan đến các vi phạm của viên chức bị xem xét, xử lý kỷ luật; người khiếu nại không vi phạm các quy định tại Điều 12 Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

Căn cứ quy định của pháp luật về khiếu nại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thành lập đoàn xác minh, tiến hành xác minh, tổ chức đối thoại đảm bảo dân chủ, khách quan.

Về nội dung khiếu nại thứ nhất (xem xét lại thành phần Hội đồng kỷ luật do có thành viên liên quan đến các vi phạm của viên chức bị xem xét, xử lý kỷ luật): Căn cứ Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Trường Đại học Tôn Đức Thắng và ông Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Công văn của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Lê Vinh Danh, ngày 24/8/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 1243/QĐ về việc thành lập Hội đồng kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh, trong đó có hai thành viên là ông Trần Trọng Đạo - người được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao điều hành hoạt động của Trường trong thời gian tạm đình chỉ chức vụ Hiệu trưởng của ông Lê Vinh Danh và ông Võ Hoàng Duy - Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Sau đó, ngày 17/9/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành các Quyết định kỷ luật đối với ông Võ Hoàng Duy và ông Trần Trọng Đạo.

Căn cứ khoản 3 Điều 17 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức về việc không được cử người có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của viên chức bị xem xét xử lý kỷ luật tham gia thành viên Hội đồng kỷ luật, ngày 6/10/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định số 1399/QĐ-TLĐ về việc thay đổi thành viên Hội đồng kỷ luật theo Quyết định số 1243/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2020.

[Ông Lê Vinh Danh bị cách chức Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng]

Theo đó, bà Đinh Thị Thảo Trang, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Đại học, cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hội đồng (thay thế ông Võ Hoàng Duy); ông Đồng Sỹ Thiện Châu, Trưởng Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Thành viên Hội đồng (thay thế ông Trần Trọng Đạo).

Như vậy, kết quả xác minh cho thấy, nội dung khiếu nại thứ nhất của ông Lê Vinh Danh là sai.

Bởi Quyết định số 1243/QĐ-TLĐ 24/8/2020 đã được điều chỉnh bởi Quyết định số 1399/QĐ-TLĐ 6/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Theo đó, ông Trần Trọng Đạo và ông Võ Hoàng Duy không còn là thành viên Hội đồng kỷ luật.

Về nội dung khiếu nại thứ hai (người khiếu nại không vi phạm các quy định tại Điều 12 Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 6/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức), quá trình xem xét, đánh giá các tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp, Đoàn xác minh nhận định nội dung khiếu nại về lý do kỷ luật như sau:

Đối với hành vi vi phạm không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 27/NĐ-CP ngày 6/4/2012: Căn cứ hồ sơ xử lý kỷ luật viên chức và văn bản giải trình của những người có liên quan đến vụ việc thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Lê Vinh Danh đã có những hành vi vi phạm như sau: Việc tuyển dụng, bố trí cán bộ, viên chức có trường hợp không thông qua tập thể lãnh đạo quản lý, Ban Giám hiệu, Đảng ủy Trường hoặc có thông qua nhưng không đúng quy định của Đảng về việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng về công tác cán bộ; ký hợp đồng với bà Trịnh Minh Huyền sau khi nghỉ hưu với chức vụ Trợ lý Hiệu trưởng có thời hạn 5 năm là vi phạm điểm b, Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2012.

Mặt khác, chức danh này không có trong Đề án vị trí việc làm của Trường.

Ông Danh đề xuất bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng không có trong quy hoạch vi phạm mục 2 Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/2/2017 của Ban Tổ chức Trung ương, điểm 2, Khoản 1, mục III, Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Danh bổ nhiệm 44 trường hợp (trong đó trưởng các đơn vị trực thuộc: 20 trường hợp; quyền trưởng các đơn vị trực thuộc: 4 trường hợp; phó các đơn vị trực thuộc: 20 trường hợp) không có trong quy hoạch (do Trường không thực hiện quy hoạch các chức danh trưởng, phó các phòng, khoa, viện, trung tâm thuộc Trường từ năm 2015-2019).

Hiệu trưởng Trường không ban hành kế hoạch quy hoạch viên chức quản lý, quy trình bổ nhiệm của Trường không căn cứ quy hoạch viên chức, ngoài vi phạm quy định của Đảng, còn vi phạm Điều 44 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Đối với nhân sự chuẩn bị cho chức danh chủ chốt trong Hội đồng Trường và Ban Giám hiệu nhiệm kỳ mới, ngày 7/1/2019, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Công văn số 54-CV/ĐĐTLĐ gửi các đơn vị trực thuộc, trong đó có Trường Đại học Tôn Đức Thắng về công tác quy hoạch cán bộ năm 2019; yêu cầu báo cáo về Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước ngày 15/3/2019.

Ngày 28/2/2019, ông Lê Vinh Danh đã ký Công văn số 652/2019/TĐT-CV báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác quy hoạch, trong đó nêu Trường đang khẩn trương triển khai Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường chỉ thực hiện Công văn số 54-CV/ĐĐTLĐ sau khi đã hoàn tất yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thể hiện sự cố tình không thực hiện quy hoạch cán bộ chủ chốt của Trường theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5/11/2012 và Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 24/2/2017 của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hành vi trên ngoài vi phạm các quy định của Đảng, đã vi phạm điểm d, Khoản 3, Điều 20 Luật Giáo dục Đại học năm 2012...

Căn cứ quy định của pháp luật về khiếu nại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thành lập đoàn xác minh, tiến hành xác minh, tổ chức đối thoại đảm bảo dân chủ, khách quan. Kết quả xác minh cho thấy cả hai nội dung khiếu nại của ông Lê Vinh Danh đều không có căn cứ.

Trên cơ sở đó, Tổng Liên đoàn quyết định giữ nguyên Quyết định số 1507/QĐ-TLĐ ngày 21/10/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc thi hành kỷ luật viên chức đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng bằng hình thức cách chức./.

(TTXVN/Vietnam+)