Giu vung an ninh quoc gia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các lãnh đạo Bộ Công an. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69 - hội nghị quan trọng nhất của ngành công an, khai mạc tại Hà Nội sáng 18/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ toàn bộ hoạt động của lực lượng công an nhân dân phải tập trung thực hiện nhiệm vụ trung tâm là giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Phân tích sâu sắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự, Tổng Bí thư đề nghị để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được giao,  lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhận thức đầy đủ tình hình nhiệm vụ, thống nhất ý chí hành động với quyết tâm cao trong việc thực hiện mục tiêu, yêu cầu đã đề ra; bám sát và phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước mà Đảng, Nhà nước đã đề ra cho năm 2014 và những năm tiếp theo tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) và Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua.

Tổng Bí thư cũng đề nghị lực lượng công an nhân dân chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, quyết sách đúng đắn; tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, tài chính, phòng, chống “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” bảo vệ Đảng, bảo vệ quá trình triển khai thi hành Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua.

Lực lượng công an toàn quốc cần tiếp tục phấn đấu kiềm chế sự gia tăng tội phạm, không để xảy ra đột biến, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; tập trung đấu tranh triệt phá tội phạm có tổ chức, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen"; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án đã khởi tố; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bắt, giam giữ, xử lý tội phạm; kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai.

Tổng Bí thư lưu ý ngành công an cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nghiêm túc; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết nội bộ.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng chắc chắn rằng cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân các cấp sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014 và những năm tiếp theo, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích to lớn mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong năm 2013.

Tổng Bí thư cho rằng năm 2013, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, lực lượng công an nhân dân đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tạo được môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại và đóng góp hết sức quan trọng vào việc thực hiện những mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Trong năm 2013, lực lượng công an cả nước đã điều tra khám phá 44.033 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử lý 88.259 đối tượng; kết thúc điều tra một số vụ án kinh tế, tham nhũng lớn như Huỳnh Thị Huyền Như, Dương Chí Dũng, Nguyễn Đức Kiên....

Lực lượng công an cũng khởi tố, điều tra hơn 1.730 vụ với 3.068 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, qua đó đã kiềm chế gia tăng tội phạm.

Theo Báo cáo kết quả công tác công an năm 2013 do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày tại hội nghị nêu rõ năm 2013, lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp có ý nghĩa cơ bản, chiến lược; đồng thời xử lý, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề cấp bách, nổi lên trên lĩnh vực an ninh trật tự.

Lực lượng công an nhân dân đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Lực lượng công an nhân dân đã giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội.

Trong công tác, chiến đấu, nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt đã xuất hiện; có 123.382 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước , cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng; 5 chiến sỹ đã hy sinh, 258 người bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặc biệt của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 69, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị các đại biểu tích cực thẳng thắn, nghiên cứu, phân tích làm rõ nguyên nhân gia tăng tội phạm; đánh giá, phân tích hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự; công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; công tác quản lý hành chính; đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất những giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao hiệu qủa công tác công an.

Hội nghị công an toàn quốc sẽ làm việc đến hết ngày 19/12./.

Quang Vũ (TTXVN)