Ngày 15/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi mỗi người trên thế giới nỗ lực cân bằng giữa công việc và gia đình vì lợi ích chung của gia đình và xã hội.

Trong thông điệp nhân Ngày quốc tế về gia đình (15/5), ông Ban Ki-moon khẳng định các xu hướng hiện nay trên thế giới đều khẳng định tầm quan trọng của cân bằng giữa công việc và gia đình, trong đó nhấn mạnh các nhân tố như sự tham gia nhiều hơn của phụ nữ vào thị trường lao động, quá trình đô thị hóa đang tăng lên và những dịch chuyển trong tìm kiếm việc làm.

Khi quy mô gia đình ngày càng nhỏ và các thế hệ ngày càng có xu hướng sống tách biệt, vấn đề chăm sóc cha mẹ đang đặt ra những thách thức lớn. Vì vậy, mọi người cần đáp ứng những biến đổi của công việc và đời sống gia đình.

Mục tiêu của Ngày quốc tế về gia đình là giúp người lao động vừa đảm bảo cung cấp tài chính và tình cảm cho gia đình, vừa đóng góp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Chính sách cân bằng giữa công việc và gia đình thể hiện cam kết của chính phủ đối với hạnh phúc của các gia đình và cam kết của khu vực tư nhân về trách nhiệm xã hội.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc hoan nghênh việc xây dựng nơi làm việc thân thiện với gia đình thông qua sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt, các quy định về thời gian nghỉ chăm sóc cha mẹ và con cái. Các chính sách và các chương trình này vừa giúp người lao động cân bằng giữa công việc và gia đình, vừa tạo ra những điều kiện lao động tốt hơn, đảm bảo sức khỏe người lao động và tăng năng suất lao động, thực hiện tốt hơn bình đẳng giới./.