SINGAPORE – MediaOutrech– Ngày 2 tháng 12 năm 2019 – Global eTrade Services (GeTS), một công ty nền tảng thương mại toàn cầu vừa giới thiệu CALISTATM Finance, bộ các dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm thanh toán toàn cầu, dịch vụ tài chính nhanh chóng, và bảo hiểm hàng hóa phục vụ đặc biệt cho khách hàng của CALISTATM.

CALISTATM là một nền tảng chuỗi cung ứng có thể tương tác, trung lập và đáng tin cậy, cho phép điều phối các hoạt động logistics, tuân thủ và tài chính.

Hợp tác với 12 nhà thanh toán hàng đầu, các nhà cung cấp tài chính cho hoạt động thương mại và các công ty bảo hiểm, CALISTATM Finance giúp khách hàng thực hiện các nhu cầu tài chính thương mại một cách liền mạch, an toàn và thông minh, trong khi giúp cho khách hàng thuận lợi hơn với chức năng hiểu khách hàng của bạn (Know Your Customer – KYC) được thực hiện chỉ trong vòng 1 ngày, trái ngược với việc họ phải mất hai tuần theo cách truyền thống.

Khách hàng có thể thực hiện thanh toán xuyên biên giới với 22 loại tiền tệ và cho bất kỳ số tiền giao dịch nào và có quyền truy cập vào hơn 5 sản phẩm tài trợ thương mại với sự chấp thuận trong vòng 72 giờ từ mạng lưới ngân hàng nội địa, phi ngân hàng và tài chính ngang hàng. Ngoài ra, khách hàng có thể dễ dàng truy cập hơn 40 loại sản phẩm bảo hiểm và dịch vụ tư vấn dựa trên nhu cầu riêng biệt của họ. Một số đối tác của CALISTATM Finance bao gồm DBS, ICBC, Capital Match, MoolahGo, Liquid Group, Finaxar, Rapyd, Thunes, KIB, Navigator International, Công ty môi giới bảo hiểm AWG và Công ty Đầu tư Havenport.

Ông Eugene Wong, Chủ tịch của CrimsonLogic và Gets, cho biết: “Khi chuỗi cung ứng phát triển ngày càng phức tạp và đưa ra những thách thức xung quanh việc tiếp cận với các nhà cung cấp thanh khoản và vốn, thì nhu cầu hội nhập sâu hơn giữa việc tài trợ các nền tảng và các doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng, thì CALISTATM Finance ra đời để cách mạng hóa cách thương mại vạt lý được tài trợ và bảo hiểm, thông qua giải pháp một cửa đưa ra các lựa chọn tài chính phù hợp nhất – cả truyền thống và phi truyền thống – cho từng giao dịch cụ thể”.

Ông Chong Kok Keong, Giám đốc điều hành (CEO) của GeTS cho biết: “Trong nỗ lực làm cho thương mại dễ tiếp cận hơn, dễ dàng hơn và có thể dự đoán được, chúng tôi đã tiếp tục xây dựng các đề xuất cho CALISTATM Finance. Trong bối cảnh thương mại hiện nay, điều quan trọng đối với các doanh nghiệp không chỉ là giao dịch có hiệu quả và độ chính xác cao nhất, mà cũng là để giảm thiểu mọi rủi ro cho giao dịch. Với sự ra mắt của CALISTATM Finance, chúng tôi đang cung cấp một bộ công cụ kỹ thuật số toàn diện để giúp các doanh nghiệp giao dịch dễ dàng, quản lý logistics vật lý, tuân thủ và yêu cầu tài chính của chuỗi cung ứng và thương mại”.

Bà Joyce Tee, Trưởng nhóm phụ trách mảng doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng DBS, nhận xét: “Bằng cách tăng cường nền tảng và thêm các tùy chọn thanh toán và tài chính, CALISTATM Finance có tiềm năng lớn để hỗ trợ tham vọng kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tạo ra nhiều giải pháp sáng tạo hơn cho người dùng CALISTA trên toàn thế giới”.

Thông tin về Global eTrade Services

Global eTrade Services (GeTS), một công ty nền tảng thương mại hàng đầu thế giới, đang định hình tương lai của chuỗi cung ứng và thương mại với việc sử dụng công nghệ tiên tiến và chuyên môn sâu về hình thức giao dịch chính phủ với doanh nghiệp (G2B) và doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B). GeTS cho phép điều phối các yêu cầu về logistics, tuân thủ và tài chính của thương mại và chuỗi cung ứng một cách liền mạch, thông minh và an toàn. Do đó, có thể tạo sức mạnh cho thương mại toàn cầu bằng cách làm cho nó có thể truy cập, dự đoán và dễ thực hiện hơn. Công ty có mối liên kết với 28 nút Hải quan trên toàn thế giới, với hơn 175.000 đơn vị được kết nối và thực hiện hơn 18 triệu giao dịch mỗi năm.

Giang Tran