Google

Google đã chính thức thông báo chấm dứt ứng dụng nhắn tin tức thời Allo, sau quá trình thử nghiệm không thành công.

Trước đó vào tháng 4, Google đã tạm dừng đầu tư vào Allo. Người đứng đầu nhóm truyền thông tại Google, Anil Sabharwal, cho biết "[Allo] nói chung chưa đạt được mức độ lực kéo mà chúng tôi hy vọng."

Allo sẽ “tiếp tục hoạt động đến tháng 3/2019,” Google cho biết và người dùng sẽ có thể trích xuất lịch sử trò chuyện của họ cho đến thời điểm đó.

Thời điểm ngừng hoạt động của Allo đặc biệt thích hợp, vì nhà mạng Verizon (Mỹ) đã chính thức ra mắt RCS Chat trên Pixel 3 và 3 XL vào ngày 6/12. Không giống như Allo, RCS Chat tích hợp Android Messages sẽ dựa trên nhà cung cấp dịch vụ mạng di động, và cuối cùng có thể giúp cho Google có được một ứng dụng cạnh tranh được với iMessage (ứng dụng nhắn tin dành riêng cho iPhone, iPad của Apple) mà họ đang tìm kiếm trên Android trong những năm qua.

Lần cuối cùng Allo được cập nhật trên Android là vào tháng 1 năm nay./. 

Việt Đức (Vietnam+)