Ngày 26/4, Google Translate kỷ niệm sinh nhật lần thứ sáu với thông tin công cụ dịch thuật trực tuyến miễn phí này có hơn 200 triệu người sử dụng mỗi tháng.

Kỹ sư Franz Och của Google Translate nói trong một bài viết trên blog: "Trong một ngày, chúng tôi dịch một khối lượng văn bản tương đương nội dung của 1 triệu cuốn sách. Chúng tôi hình dung về một tương lai nơi mọi người trên thế giới có thể sử dụng và chia sẻ bất cứ thông tin trong bất cứ ngôn ngữ nào và xuất hiện ở bất cứ nơi đâu."

Google Translate, công cụ cho phép người dùng dán hoặc gõ văn bản vào một cửa sổ trên màn hình để được dịch nhanh sang một ngôn ngữ khác mà họ lựa chọn, được giới thiệu năm 2006 với ba thứ tiếng Anh, Trung Quốc và Arab.

Nhưng hiện nay ông Och tự hào nói rằng Google đã có thể dịch giữa 64 ngôn ngữ khác nhau, trong đó có nhiều ngôn ngữ ít xuất hiện trên Internet, như Bengali, Basque, Swahili, Yiddish và thậm chí là Esperanto.

Theo ông, lưu lượng truy cập Google Translate từ smartphone đang tăng lên với cấp số nhân và hơn 92% số người dùng ở bên ngoài nước Mỹ.

"Những gì mà tất cả các nhà dịch thuật chuyên nghiệp trên thế giới dịch trong một năm thì hệ thống của chúng tôi chỉ dịch trong khoảng một ngày. Với cách tính đó thì hầu hết công việc dịch thuật trên hành tinh này là do Google Translate thực hiện," ông nói./.

Huy Lê (Vietnam+)