Chiều 6/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị “Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2010; trọng tâm phối hợp công tác năm 2011”.

Trình bày báo cáo tổng kết, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim nêu khái quát kết quả phối hợp trong các lĩnh vực củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động nhằm phát triển kinh tế-xã hội; xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng pháp luật, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; công tác đặc xá; công tác tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên; Công tác đối ngoại nhân dân.

Báo cáo tổng kết và các ý kiến trình bày tại hội nghị nhấn mạnh, hoạt động phối hợp công tác giữa Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm qua được thực hiện chặt chẽ và hiệu quả hơn, đóng góp quan trọng vào việc tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại trong việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác, như các buổi làm việc theo chuyên đề chưa được tổ chức thường xuyên, chế độ thông tin chưa kịp thời, chưa thường xuyên chủ động phối hợp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân, xây dựng pháp luật…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tiếp tục có tiếng nói tích cực hơn trong lĩnh vực xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng pháp luật, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bởi đây là yếu tố quyết định cho sự tồn vong của đất nước, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải giữ vai trò trung tâm động viên các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo."

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao sự phối hợp công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trong các hoạt động đối ngoại nhà nước, đối ngoại nhân dân; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội…

Chủ tịch nước nhấn mạnh thắng lợi của đất nước trong năm 2010 chính là sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi nhận những phát biểu thẳng thắn, sâu sắc về những vấn đề tồn tại của đất nước, như nền kinh tế tăng trưởng chưa bền vững, sức cạnh tranh còn yếu; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục có tiến bộ nhưng chưa đều, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa.

Các chính sách phát triển, chăm lo cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đãi ngộ các nhà khoa học, văn nghệ sĩ còn bất cập, chưa tạo được động lực kích thích nhân dân cống hiến, phát huy hết khả năng của mình.

Về trọng tâm phối hợp công tác năm 2011, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt trọng tâm vào 3 lĩnh vực gồm củng cố, tăng cường và phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên phong trào thi đua yêu nước, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tiếp tục góp ý mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực xây dựng Đảng và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Năm 2011 là năm tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc, bầu cử Quốc hội, đây là dịp để kiểm điểm niềm tin, tình cảm của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm tốt vai trò của mình thì sức mạnh của đất nước, của dân tộc sẽ được nhân lên./.