Cử tri bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, Hà Giang. (Ảnh: Nguyễn Phương/TTXVN phát)

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.

Công tác bầu cử ở Hà Giang diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Cử tri đã bầu đủ 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV, trong đó có 1 đại biểu nữ, 6 đại biểu tộc thiểu số; người có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao nhất là 93,53%.

Đối với bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri bầu đủ 60 đại biểu.

Trong số người trúng cử có 20 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 33,33%; 40 đại biểu dân tộc thiểu số, chiếm 66,67%; số đại biểu có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học chiếm 95%; số đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm 86,66%.

Đại biểu trúng cử có số phiếu bầu cao nhất là 47.705 phiếu đạt tỷ lệ 97,06%. Đại biểu trúng cử có số phiếu bầu thấp nhất là 27.108 phiếu đạt tỷ lệ 64,39%.

Trên địa bàn tỉnh Hà Giang không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tiến hành bầu cử lại, bầu cử thêm cũng như bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm quy định.

Danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm:

1. Sền Văn Bắc
2. Phan Thị Bình
3. Vi Hữu Cầu
4. Chúng Thị Chiên
5. Vàng Đình Chiến
6. Triệu Thị Chính
7. Chu Thị Ngọc Diệp
8. Nguyễn Thị Mai Dung (Nguyễn Thị Lan Dung)
9. Lương Tiến Dũng
10. Sùng Hùng Đoàn
11. Vần Kim Đưởng
12. Hùng Thị Giang
13. Nguyễn Sơn Hà
14. Nguyễn Hồng Hải
15. Hà Thị Minh Hạnh
16. Vàng A Hính
17. Long Thị Hoa
18. Hoàng Thị Thanh Huyền
19. Đỗ Thị Hương
20. Hoàng Văn Kiên
21. Nguyễn Khánh Lâm
22. Trần Mạnh Lợi
23. Lý Xuân Lù
24. Ly Mí Lử
25. Sèn Chỉn Ly
26. Hầu Văn Lý
27. Hoàng Đăng Lý (Hoàng Hải Lý)
28. Đặng Thị Hồng Mai
29. Củng Thị Mẩy
30. Lê Quang Minh
31. Trần Văn Minh
32. Ngô Xuân Nam
33. Ngô Xuân Nam
34. Vù Thị Pó Ngọc
35. Đặng Mùi Phin
36. Triệu Tài Phong
37. Hoàng Đình Phới
38. Hầu Thị Phương
39. Bồn Văn Quốc
40. Trần Đức Quý
41. Đặng Văn Sảng
42. Sùng Mí Sính (Sùng Minh Sính)
43. Thào Mí Sính
44. Nguyễn Văn Sơn
45. Thào Hồng Sơn
46. Nguyễn Trung Tài
47. Lê Hạnh Thảo
48. Phù Thị Thiên
49. Vương Thị Thủy
50. Nguyễn Minh Tiến
51. Bùi Quang Trí
52. Nguyễn Ngọc Triệu (Thích Đồng Huệ)
53. Bùi Văn Tuân
54. Đỗ Anh Tuấn
55. Ly Mí Vàng
56. Hạng Kháy Vần
57. Triệu Tài Vinh
58. Hoàng Văn Vịnh
59. Phạm Thị Hồng Yên
60. Nguyễn Thị Kiều Yên./.