Ha Giang lay phieu tin nhiem 26 chuc danh do HDND tinh bau hinh anh 1Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu. (Ảnh: Minh Tâm/Vietnam+)

Kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 4-7/12/2018).

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu theo hình thức bỏ phiếu kín, với 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Theo kết quả lấy phiếu tín nhiệm, có 3 chức danh có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất gồm ông Thào Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân có 53 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp; bà Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh có 52 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp; ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh có 51 phiếu tín nhiệm cao, 2 phiếu tín nhiệm, 2 phiếu tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất gồm ông Nguyễn Khắc Quyền, Giám đốc Sở Công Thương có 25 phiếu tín nhiệm cao, 24 phiếu tín nhiệm, 6 phiếu tín nhiệm thấp; ông Hoàng Văn Nhu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có 17 phiếu tín nhiệm cao, 32 phiếu tín nhiệm, 6 phiếu tín nhiệm thấp; ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có 22 phiếu tín nhiệm cao, 28 phiếu tín nhiệm, 5 phiếu tín nhiệm thấp; ông Hoàng Đức Tiến, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh có 20 phiếu tín nhiệm cao, 30 phiếu tín nhiệm, 5 phiếu tín nhiệm thấp.

Đây là lần đầu tiên của nhiệm kỳ 2016-2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang thay mặt nhân dân thực hiện quyền giám sát đặc biệt quan trọng đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, nhằm đánh giá những nỗ lực, cố gắng, kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả bỏ phiếu thể hiện quá trình chuẩn bị khẩn trương, thận trọng, trách nhiệm, công tâm của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mức độ tín nhiệm của những người được lấy được phiếu tín nhiệm thể hiện sự tín nhiệm của cử tri, đồng thời đánh giá, nhắc nhở sự chưa quyết liệt trong hành động của những người được lấy phiếu tín nhiệm để có hướng khắc phục, rèn luyện, đáp ứng mong mỏi của cử tri, cũng như những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Theo ông Thào Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang: Kỳ họp thứ 8 là Kỳ họp giữa nhiệm kỳ nên Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng tiến hành xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Đánh giá kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2018; xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành trình tại Kỳ họp về việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn, thông báo kết luận phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giữa 2 kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Cùng đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; hợp nhất một số cơ quan có chức năng nhiệm vụ tương đồng, dần từng bước tinh gọn bộ máy, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng khác theo quy định… Chính vì vậy, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri; phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, tập trung nghiên cứu, tích cực thảo luận, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc./.

Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)