Dự án tàu thủy tự động chở người và hàng hóa trên các con kênh quanh thành phố Amsterdam của Hà Lan. (Nguồn: fortune.com)

Viện Công nghệ Massachchusetts (MIT) cùng đối tác Hà Lan đang chuẩn bị triển khai dự án ROBOAT trong năm 2017.

Đây là dự án tàu thủy tự động chở người và hàng hóa trên các con kênh quanh thành phố Amsterdam của Hà Lan.

Tàu thủy tự động sẽ chạy thử nghiệm trong năm 2017 trên các con kênh quanh thành phố Amsterdam.

Dự án ROBOAT sẽ kéo dài 5 năm, nếu có được kết quả khả quan, dự án có thể sẽ thay đổi phương tiện trở người và hàng hóa trong thành phố.

Dự án do MIT phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển đô thị Amsterdam (AMS) thực hiện với mục đích giải quyết các vấn đề khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt của người dân thành phố như sử dụng nguồn nước, vấn đề năng lượng, rác thải và vận chuyển.

Ông Carlo Ratti, Giáo sư về ứng dụng công nghệ thuộc Viện Công nghệ Boston (Mỹ) cho biết dự án này có thể kết hợp với việc xây dựng hạ tầng nổi tạm thời, như xây dựng cầu có thể lắp ráp và tháo rời trong vài giờ.

Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng tạm thời và vận chuyển, ROBOAT sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng nguồn nước quanh thành phố thông qua các hệ thống cảm biến, qua đó sẽ đánh giá và dự báo được các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng và môi trường.

Ông Arjan van Timmeren, Giáo sư - Giám đốc khoa học Viện AMS cho rằng: “Thông qua việc tận dụng hệ thống đường thủy trong thành phố, ROBOAT có thể góp phần đưa ra các giải pháp mới nhằm cải thiện môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Hệ thống có khả năng duy trì trong thời gian dài, điều này sẽ góp phần đảm bảo chất lượng cuộc sống người dân trong thành phố. Ngoài ra, ROBOAT cũng có thể sẽ triển khai các hoạt động làm sạch nguồn nước bị ô nhiễm do rác thải nổi quanh Amsterdam ”./.