Ngày 20/4, ông Đỗ Thành Tiến, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, tổ chức phi chính phủ Ủy ban Y tế Hà Lan-Việt Nam (MCNV) đã cam kết trong năm 2010 sẽ tài trợ hơn 420 triệu đồng để thực hiện Dự án giáo dục hòa nhập dành cho trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Dự án sẽ được triển khai tại địa bàn của năm huyện, thành phố là Lăk, Krông Bông, Cư M’gar, Krông Păk và Thành phố Buôn Ma Thuột.

Nội dung của Dự án là thực hiện hỗ trợ kỹ năng tư vấn cho phụ huynh có trẻ khuyết tật cần sớm can thiệp; tăng cường năng lực cá nhân về kiến thức giáo dục trẻ khuyết tật tại các tổ chức, đơn vị có tiếp nhận giáo dục trẻ khuyết tật.

Đồng thời, hỗ trợ sinh hoạt chuyên môn cho các giáo viên dạy trẻ khuyết tật; tập huấn, bổ sung kiến thức theo địa chỉ cho đội ngũ giáo viên tiếp nhận và dạy trẻ khuyết tật từ Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Đắk Lắk để tạo diều kiện cho các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt này hòa nhập nhanh hơn, tốt hơn với cộng đồng.

MCNV là tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực trợ giúp y tế, trong đó ưu tiên thực hiện các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật theo những cách tiếp cận và giải quyết vấn đề khá toàn diện và có tính bền vững cao./.

Việt Dũng (Vietnam+)