(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Văn Oang, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Hà Nam tập trung đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, với mục tiêu thu hút nguồn vốn 177.000-180.000 tỷ đồng vốn đầu tư.

Tỉnh ưu tiên thu hút công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có ưu thế cạnh tranh, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, dược phẩm.

Tỉnh chú trọng thu hút doanh nghiệp của các nước công nghiệp phát triển, nhất là các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu. Bên cạnh việc duy trì, ổn định lĩnh vực công nghiệp vật liệu xây dựng, phát triển hợp lý về quy mô, công suất các sản phẩm vật liệu xây dựng mới, không nung, tỉnh hạn chế khai thác khoáng sản thô, sản xuất vật liệu xây dựng nung, các ngành công nghiệp chế biến công nghệ không tiên tiến, quy mô nhỏ.

Hà Nam cũng xác định tập trung phát triển công nghiệp tại địa bàn 2 huyện Thanh Liêm và Duy Tiên, trong đó chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã có lợi thế về hạ tầng; không khuyến khích, hạn chế thu hút đầu tư ngoài các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời, Hà Nam điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và cơ chế quản lý các khu công nghiệp mà Nhà nước đầu tư hạ tầng.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, trồng cây dược liệu; xây dựng các trung tâm ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Cùng với đó, tỉnh tăng cường hợp tác với Nhật Bản, Israel, với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng... và kêu gọi và hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn lớn để phát triển nhanh đàn bò sữa, đạt mục tiêu trên 15.000 con vào năm 2020; triển khai trồng rau, củ, quả và thịt sạch, an toàn, gắn nuôi trồng với chế biến, tiêu thụ.

Để phát triển lĩnh vực dịch vụ, Hà Nam chú trọng thu hút, đầu tư phát triển các trọng tâm là dịch vụ y tế, giáo dục-đào tạo, du lịch và dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp với mục tiêu xây dựng Hà Nam trở thành Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, Trung tâm Y tế chất lượng cao cấp vùng và khu du lịch trọng điểm quốc gia Tam Chúc với các loại hình du lịch tâm linh-sinh thái-nghỉ dưỡng-vui chơi giải trí-thể thao...

Cùng với đó, tỉnh cũng xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2015-2020 và các đề án phát triển nhân lực phục vụ thu hút vốn FDI, nhân lực trong Khu đại học, Khu y tế chất lượng cao và Khu du lịch Tam Chúc…

Ngoài ra, tỉnh tiếp tục bổ sung các cơ chế khuyến khích, thu hút đầu tư tư nhân đặc biệt đối với các dự án lớn, hiệu quả, công nghệ cao; trong đó chú trọng các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao; triển khai có hiệu quả Đề án tư nhân hóa các dịch vụ công, bán phần vốn Nhà nước ở các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ, chi phối./.