Ngày 8/8, trung tâm y tế các quận, huyện ở Hà Nội bắt đầu lấy mẫu dịch hầu họng để xét nghiệm RT-PCR cho người dân về từ Đà Nẵng.

Hà Nội đã rà soát được trên 96.000 người về từ Đà Nẵng, trong đó gần 75.000 người về từ ngày 15/7 đến nay.

Đầu tháng 8, thành phố xét nghiệm nhanh trên 72.000 người, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, gần đây thành phố phát hiện 2 ca bệnh COVID-19 có lịch sử đi từ Đà Nẵng về và cho kết quả âm tính với xét nghiệm nhanh.

Thực tế này khiến lãnh đạo Hà Nội yêu cầu xét nghiệm RT-PCR cho tất cả các trường hợp từ Đà Nẵng về./.

Tường Linh (Vietnam+)