Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ đạo về công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị trong các quận nội thành của thành phố.

Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ban chỉ đạo thành phố sẽ xây dựng kế hoạch di dời các cơ sở gây ô nhiễm và không phù hợp với quy hoạch tại 12 quận nội thành, đặc biệt là bốn quận trung tâm (gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) trong tháng 7/2015.

Trước đó, giữa tháng 4/2015, thành phố Hà Nội đã thành lập Ban chỉ đạo công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.

Cụ thể, thành phố Hà Nội sẽ triển khai di dời và quản lý quỹ đất sau di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan trong khu vực nội đô.

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng xác định, công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị còn nhiều khó khăn, phức tạp trong quá trình thực hiện. Vì thế, đến nay hiệu quả còn hạn chế, mới chỉ di dời được 41 cơ sở.

Để công tác di dời cơ sở gây ô nhiễm có hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ban chỉ đạo thành phố tập trung, khẩn trương xây dựng tiêu chí, danh mục, lộ trình di dời các cơ sở gây ô nhiễm và không phù hợp với quy hoạch tại các quận nội thành.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao sở tài nguyên và môi trường phối hợp các sở, ngành liên quan tiến hành đánh giá mức độ gây ô nhiễm của các cơ sở sản xuất trong quá trình xây dựng, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch tổng thể di dời.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội rà soát, tổng hợp danh sách các cơ sở sản xuất thuộc 17 ngành nghề gây ô nhiễm môi trường cần phải di dời trước ngày 25/7./.