Nhằm chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất của các chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện thị xã tập trung kiểm tra, kết luận, xử lý và đưa ra hướng khắc phục đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 30/6/2012.

Đối với trường hợp vi phạm mà các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã đã kiểm tra, kết luận, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo xử lý thì phải kiểm tra, rà soát trong việc chấp hành các quyết định, chỉ đạo của thành phố và kết quả khắc phục sai phạm của các chủ đầu tư.

Các trường hợp để tồn tại kéo dài, không có biện pháp khắc phục thì các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố biện pháp xử lý kiên quyết theo quy định.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kết luận việc quản lý, sử dụng đất các dự án tại khu vực mặt đường Lê Văn Lương kéo dài thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Đông và huyện Từ Liêm theo quy định của Luật Đất đai và Luật Thanh tra, đề xuất xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 30/6/2012.

Theo tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, trong tháng 4 và tháng 5/2012, Thanh tra sở đang tiến hành thanh tra, kiểm tra khoảng 30 dự án sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm về Luật Đất đai hoặc có diện tích đất để hoang hóa kéo dài.

Theo đó, Sở sẽ kiến nghị các biện pháp xử lý cụ thể, kiên quyết nhằm đưa công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng đi vào nề nếp, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Căn cứ vào công tác quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015), đến nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt 332 dự án với tổng diện tích gần 1.500ha.

Trong đó thành phố ra quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích 736ha, bao gồm 474ha đất ở và 262 ha đất chuyên dùng. Nhưng thực tế triển khai các dự án trên địa bàn thành phố cho thấy, các dự án vi phạm quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tự chuyển nhượng khi chưa được thành phố chấp thuận.. vẫn còn xảy ra nhiều tại các địa phương.

Qua các đợt rà soát diện tích đất bỏ hoang trên địa bàn thành phố, các đơn vị chức năng đã phát hiện 118 dự án vi phạm Luật Đất đai, chậm hoặc chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Thanh tra Sở đã xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất hướng xử lý, khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với 32 dự án chậm triển khai được gia hạn thêm 6 tháng, kết quả đã có 19 dự án đã tiến hành đầu tư xây dựng sau khi được gia hạn; 1 dự án không triển khai thực hiện, giao Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy lập hồ sơ thu hồi đất; 5 dự án chưa triển khai do một số nguyên nhân khách quan như thay đổi chủ đầu tư, đối tượng rà soát các đồ án quy hoạch, khó khăn về cơ chế chính sách trong giải phóng mặt bằng; 7 dự án Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có kết luận hướng dẫn khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án./.