Ha Noi: Chi tieu phat trien van hoa-xa hoi giai doan 2021-2025 hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025 của thành phố Hà Nội được thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI./.

(TTXVN/Vietnam+)