Ha Noi: Chinh thuc thong bao ve du kien dieu chinh muc thu hoc phi hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 4/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức ra thông báo về việc dự kiến điều chỉnh mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2017-2018.

Thông báo nêu rõ việc điều chỉnh tăng học phí sẽ không ảnh hưởng đến các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh diện chính sách vì các đối tượng này đã được hưởng chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của Trung ương.

Mức học phí cho học sinh nhà trẻ, mẫu giáo, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội quy định ở 3 khu vực như sau: Khu vực thành thị là 110.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 30.000 đồng/tháng/học sinh); khu vực nông thôn là 55.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 15.000 đồng/tháng/học sinh); khu vực miền núi là 14.000 đồng/tháng/học sinh (tăng 4.000 đồng/tháng/học sinh).

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, dù học phí tăng nhưng nguồn kinh phí chi thường xuyên cho giáo dục mầm non và phổ thông công lập chủ yếu từ ngân sách Nhà nước.

Nguồn học phí tăng thêm sẽ hỗ trợ cùng ngân sách Nhà nước để nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực cho giáo dục.

Bên cạnh đó, cùng với việc tăng học phí, các cơ sở giáo dục công lập phải thực hiện công khai mức thu học phí theo năm học (đối với cấp học mầm non, phổ thông), theo khóa học (đối với các trường trung cấp chuyên nghiệp); tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý chặt chẽ các khoản thu ngoài học phí, các khoản thu tự nguyện và tình trạng dạy thêm, học thêm của các trường; công tác thu, chi tài chính phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

[Thủ tướng phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân]


Việc tăng học phí lần này được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2017-2018 và các năm tiếp theo theo nguyên tắc học phí hàng năm sẽ được điều chỉnh tăng dần trong khung quy định.

Đến năm học 2020-2021, mức thu học phí sẽ bằng mức cao nhất trong khung quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với vùng thành thị, nông thôn và bằng 50% mức cao nhất trong khung quy định đối với vùng miền núi. Mức thu học phí hàng năm được điều chỉnh tăng với tốc độ phù hợp, không gây đột biến với phụ huynh học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền đúng và đủ các nội dung trên để người dân nắm rõ và đồng thuận, tránh gây hoang mang dư luận./.
Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)