Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Sở Y tế Hà Nội xây dựng kế hoạch thanh tra khoảng 50 cơ sở y tế có bội chi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong chín tháng đầu năm 2016.

Nội dung kiểm tra nhằm xác định nguyên nhân đối với các cơ sở y tế có chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bất thường, tần suất bệnh nhân khám chữa bệnh tăng, việc chỉ định sử dụng thuốc, chỉ định cận lâm sàng, chỉ định bệnh nhân vào nội trú và kiểm tra phác đồ điều trị của các cơ sở y tế. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, quỹ bảo hiểm y tế của thành phố đang vượt chi khoảng 1%. Đơn vị chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với tất cả các nhóm đối tượng; phối hợp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; yêu cầu doanh nghiệp tham gia hai loại hình bảo hiểm trên cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Mặt khác, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng chỉ đạo bộ phận giám định bảo hiểm y tế tại các bệnh viện nâng cao chất lượng công tác giám định; kiểm tra, rà soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí không đúng quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người bệnh có bảo hiểm y tế.

Nhằm giảm nguy cơ bội chi quỹ bảo hiểm y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hết năm 2016 đạt 80% dân số trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế, đến năm 2020 đạt trên 90% dân số.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn huy động sự tham gia của các tổ chức hội, đoàn thể, đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Các trường học trên địa bàn triển khai các giải pháp đảm bảo đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế./.