Đền Diên Cờ được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. (Ảnh: nghean.gov.vn)

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội mới có thêm bốn di tích được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.

Bên cạnh đó, trong đợt này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã xếp hạng hai di tích lịch sử cấp quốc gia (Nghệ An) và một di tích kiến trúc nghệ thuật (Phú Yên).

Cụ thể, các di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia lần này bao gồm:

Tại Phú Yên:

Di tích kiến trúc nghệ thuật Lẫm Phú Lâm (phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

Tại Hà Nội:

1/ Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tràng (xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

2/ Di tích kiến trúc nghệ thuật Phủ thờ Nguyễn Ngọc Trì (xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

3/ Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Đoàn Xá - gồm Đình Thượng và Đình Hạ (xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

4/ Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Thấp (xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Tại Nghệ An:

1/ Di tích lịch sử đền Mai Bảng (phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

2/ Di tích lịch sử đền Diên Cờ (xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Thông tin trên được nêu rõ tại các Quyết định số 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích quốc gia.

Cũng tại các văn bản này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình./.