Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đang thực hiện 7 nhóm thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và cố gắng kịp thời công bố công khai các quy hoạch được duyệt và các hoạt động chính của Sở trên trang thông tin điện tử (website) tại địa chỉ http://qhkt.hanoi.gov.vn.

Chiều 10/9 tại buổi làm việc với đoàn công tác của thành ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, ông Tô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội, cho biết trong những tháng đầu năm nay, tại Sở Quy hoạch-Kiến trúc, số hồ sơ hành chính “một cửa” giải quyết đúng hạn đạt khoảng 90%, hồ sơ hành chính liên thông đạt gần 100%. Hệ thống mạng nội bộ đã có sự liên kết và trao đổi dữ liệu, 100% cán bộ chuyên môn sử dụng máy tính phục vụ cho công việc.

Tuy nhiên, ông Tuấn thừa nhận, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Sở chưa sâu, rộng, quy trình hệ thống ISO chưa hoàn thiện nên chưa có sự đột phá trong việc cải cách hành chính..

Để khắc phục những tồn tại này, ông Lê Quang Nhuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Sở Quy hoạch-Kiến trúc cần phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại “một cửa liên thông” để tránh những thủ tục phát sinh vừa làm phức tạp, khó khăn cho các chủ đầu tư, vừa gây thêm tình trạng quá tải cho cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Ông Nhuệ yêu cầu Sở Quy hoạch-Kiến trúc tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ ở các quận, huyện, hạn chế việc đùn đẩy công việc, tùy tiện trong việc giải quyết các thủ tục hành chính ở cấp quận, huyện liên quan đến lĩnh vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)