Nhằm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào thực tiễn để đánh giá cán bộ một cách thực chất, thành phố Hà Nội đang quyết tâm tìm nguyên nhân, xác định rõ bộ phận nào, phòng nào, có bao nhiêu phần trăm số cán bộ có biểu hiện nhũng nhiễu.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh cho biết muốn làm được vấn đề trên, sắp tới thành phố tổ chức điều tra xã hội học về thái độ, trách nhiệm thực thi công việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan đơn vị. Vấn đề này được làm thực chất, công khai.

Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện việc đánh giá theo lộ trình, nhưng trước tiên là làm thí điểm ở 5 sở ngành “nhạy cảm,” thường có cán bộ tiếp xúc với nhân dân và dễ có môi trường, điều kiện để tiêu cực, gồm Sở Tài Nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Quy hoạch-Kiến trúc; Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính.

Kinh phí thực hiện cho chương trình công tác này năm nay lấy từ nguồn thực hiện cải cách hành chính, những năm tiếp theo sẽ được hướng dẫn sau.

Đến nay, các đơn vị liên quan đã xây dựng xong mẫu phiếu thăm dò ý kiến; xây dựng kế hoạch điều tra theo từng năm.

Song song với việc đánh giá này, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng mở đợt tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên nhằm đẩy lùi cái xấu. Việc đánh giá và xử lý cán bộ sai phạm, biến hóa chỉ là giải pháp thứ yếu và nhằm phòng ngừa tiêu cực.

Có ý kiến cho rằng, việc đánh giá này cần bổ sung thêm hình thức như phát phiếu cho người dân đánh giá cán bộ khi họ đến nhận kết quả giải quyết công việc./.

Nguyễn Văn Cảnh (Vietnam+)