Hà Nội hiện nay có khoảng 7 khu chợ truyền thống được chuyển đổi sang mô hình chợ kết hợp Trung tâm thương mại

Tuy nhiên, sau khi chuyển đổi, đa phần các khu chợ này đều trở nên ế ẩm, vắng khách. Tiểu thương thất thu, doanh nghiệp đầu tư cũng phải “nghĩ đủ mọi cách để tăng doanh thu. 

Qua khảo sát, thành phố Hà Nội đã quyết định dừng triển khai các dự án chợ kết hợp trung tâm thương mại./.
(Vnews)