Theo Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Hà Nội (NHNN-CNTP) thông báo vào ngày 3/4, dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất đến cuối tháng 3/2009 đã lên tới 28.399 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay của khối doanh nghiệp là 27.066 tỷ đồng, khối hợp tác xã là 13 tỷ đồng, hộ gia đình và cá nhân là 1.318 tỷ đồng và các tổ chức khác là 2 tỷ đồng.

Theo đó, qua hai tháng thực hiện cơ chế cho vay được hỗ trợ lãi suất, dư nợ cho vay ngành thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình đạt 8.904 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất với 31,35%. Ngành công nghiệp chế biến đứng thứ nhì, đạt 7.958 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28,02%...

Những ngân hàng thương mại có dư nợ cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt kết quả cao như Chi nhánh NH Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tây 2.046 tỷ đồng; Chi nhánh Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội 763,4 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 1.418,3 tỷ đồng...

Theo đánh giá của Phó giám đốc NHNN-CNTP Hà Nội Hoàng Việt Trung: việc hỗ trợ lãi suất tiền vay là giải pháp kích cầu phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí tài chính của doanh nghiệp (chí phí vay lãi) đã được giảm đáng kể, từ đó góp phần giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Với việc được hỗ trợ lãi suất đối với nhu cầu vay vốn lưu động, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn hơn trong việc vay vốn để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Nhưng,  ông Trung cũng cảnh báo rằng, cơ chế này ngoài việc đem lại cho các doanh nghiệp cơ hội rất lớn để tiếp cận nguồn vốn vay giá rẻ, thì cũng dễ nảy sinh các tiêu cực, nhất là các doanh nghiệp lợi dụng chính sách để vay vốn nhưng sử dụng không đúng mục đích.

Tuy nhiên, theo NHNN CNTP Hà Nội, qua công tác thanh tra của ngân hàng này và báo cáo của các ngân hàng thương mại cổ phần chưa phát hiện thấy các trường hợp tiêu cực hay vi phạm cơ chế cho vay được hỗ trợ lãi suất./.

Anh Tùng (Vietnam+)