Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Theo Ban chỉ đạo công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, trong giai đoạn 2011-2015, mỗi năm thành phố có khoảng 120.000 trẻ ra đời, tỷ suất sinh năm 2012 cao nhất là 1,936% sau đó giảm dần, dự kiến cuối năm 2015 tỷ suất sinh là 1,58%.

Thành phố hoàn thành chỉ tiêu công tác dân số năm 2015 và giai đoạn 2011-2015.

Tương tự, năm 2012, toàn thành phố có 11.860 trẻ là con thứ ba, nhưng tỷ lệ sinh con thứ ba có xu hướng giảm dần từ năm 2013 trở lại đây. Dự kiến năm 2015, tỷ lệ sinh con thứ ba toàn thành phố đạt 7,13%, giảm 0,3% so với năm 2010, hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Tỷ số giới tính khi sinh từ 117 trẻ trai/100 trẻ gái (năm 2010) đã giảm dần qua các năm và đang duy trì ở mức 114,5 trẻ trai/100 trẻ gái. Dự kiến cuối năm 2015, thành phố duy trì ở mức 114,5 trẻ trai/100 trẻ gái, hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 2011-2015.

Trong 5 năm, tổng ngân sách đầu tư cho công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình tại thành phố là trên 191 tỷ đồng. Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã chi thù lao cho đội ngũ cộng tác viên theo quy định.

Theo Ban chỉ đạo công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, qua 5 năm triển khai, kết quả cho thấy nơi nào có sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành thì nơi đó chất lượng, hiệu quả chương trình được đảm bảo.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách về dân số cũng hiệu quả hơn ở các quận, huyện của thành phố. Nội dung và hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Các mô hình nâng cao chất lượng dân số đã được triển khai hiệu quả, đặc biệt là đề án tầm soát, phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh của thành phố, hạn chế số trẻ em sinh ra bị dị tật bẩm sinh và số trẻ mắc các bệnh chuyển hóa hàng năm.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là quy mô dân số đông, địa bàn rộng, trong đó còn 18 huyện, thị xã có mức sinh cao so với toàn quốc và các thành phố trực thuộc Trung ương. Mức sinh giảm nhưng chưa bền vững.

Tỷ lệ sinh con thứ ba có giảm nhưng chưa ổn định, ở một số huyện tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên còn ở mức cao. Tại một số đơn vị, công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa được quan tâm thường xuyên, nhiều đơn vị chưa xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm. Một số quận, huyện tuyển dụng viên chức làm công tác dân số còn chậm như Thạch Thất, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Ứng Hòa.

Trong giai đoạn 2016-2020, thành phố Hà Nội đặt ra mục tiêu duy trì mức sinh thấp hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, ổn định cơ cấu dân số, góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Trong giai đoạn này, thành phố phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản, duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,25%; giảm tỷ suất sinh bình quân 0,01 %/năm; giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên bình quân là 0,1 %/năm.

Tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh không vượt quá 115 trẻ trai/100 trẻ gái; đảm bảo ổn định quy mô, cơ cấu dân số hợp lý, duy trì mức sinh thay thế một cách bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trên địa bàn Thủ đô, phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng./.