Ha Noi ho tro 64 ty dong phat trien vung nong nghiep chuyen canh hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND về việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung do cấp huyện thực hiện năm 2015, với tổng kinh phí dự kiến 64 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch số 116, đối tượng được hỗ trợ kinh phí để phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung là các doanh nghiệp trong nước, hộ gia đình, cá nhân, trang trại và hợp tác xã có cam kết thực hiện sản xuất, tiêu thụ sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Thông tư cũng nêu rõ, ngân sách cấp huyện sẽ hỗ trợ kinh phí đối với các trường hợp chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng, vật nuôi và xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể về hỗ trợ giống cây trồng, thủy sản, ngân sách cấp huyện hỗ trợ trực tiếp một lần 50% chi phí mua giống lần đầu. Riêng giống hoa lan nuôi cấy mô, hoa lily hỗ trợ mỗi lần 20% chi phí mua giống lần đầu.

Về công tác phòng chống dịch bệnh, thông tư quy định ngân sách cấp huyện hỗ trợ 50% năm đầu và 30% trong năm thứ hai bao gồm thuốc, công lao động, thuê máy; hỗ trợ 70% chi phí trong năm đầu và 50% chi phí bảo vệ thực vật khi sử dụng chế phẩm sinh học, có nguồn gốc sinh học để phòng, chống dịch bệnh trong sản xuất rau, quả, chè an toàn trong năm thứ hai.

Đối với thủy sản, ngân sách cấp huyện hỗ trợ kinh phí 50% năm đầu và 30% năm thứ hai chi phí hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường ao nuôi.

Trong việc xây dựng hạ tầng, thông tư cũng quy định ngân sách cấp huyện hỗ trợ một lần chi phí khoan giếng, đào giếng lấy nước tưới cho cây trồng tối đa không quá 10 triệu đồng/ha; hỗ trợ một lần chi phí mua thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật; hỗ trợ 100% kinh phí trong năm đầu và 70% năm thứ hai đối với chi phí xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Riêng với vật nuôi, "ngân sách cấp huyện hỗ trợ sau đầu tư một lần 50% kinh phí mua thiết bị làm giàu ôxy vùng nước nuôi trồng thủy sản, tối đa không quá 15 triệu đồng/ha," Thông tư nêu rõ.

Để thực hiện theo đúng kế hoạch nêu trên, Phó Chủ tịch Trần Xuân Việt yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các chương trình đồng thời tập huấn cho các đối tượng được hưởng chính sách.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch Trần Xuân Việt cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định vùng sản xuất chuyên canh tập trung theo quy hoạch để thực hiện công tác hỗ trợ; thực hiện cấp kinh phí cho các đối tượng được hưởng chính sách, thẩm tra quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành./.
Hùng Võ (Vietnam+)