Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy, tính đến hết ngày 30/4, toàn thành phố có hơn 92.400 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

Trong đó có hơn 76.000 em đăng ký dự thi tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, gần 16.400 em đăng ký tại các cụm do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì.

So với năm 2015, số thí sinh đăng ký dự thi tại cụm do Sở chủ trì tăng khoảng 4.000 em (năm 2015, số thí sinh đăng ký dự thi tại cụm do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ trì là gần 12.000 em).

Theo ông Ngô Văn Chất, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, việc tăng số lượng thí sinh tại cụm do Sở chủ trì có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thí sinh đã xác định rõ hơn nhu cầu của bản thân sau khi tốt nghiệp có tiếp tục xét tuyển vào các trường đại học hay không.

Trong số 76.046 thí sinh đăng ký dự thi tại các cụm do các trường đại học chủ trì, Toán là môn có số thí sinh dự thi đông nhất với gần 73.600 em, tiếp đó là môn Văn với hơn 72.300 em, Ngoại ngữ có hơn 66.000 thí sinh đăng ký. Số thí sinh đăng ký thi môn Địa lý là gần 39.000 em, môn Lý có gần 33.000 em, môn Hóa có hơn 26.000 em, môn Sinh có hơn 9.700 em đăng ký. Môn Sử có lượng thí sinh đăng ký thấp nhất với gần 9.000 em, chiếm gần 12% trên tổng số thí sinh dự thi.

Tuy nhiên, ở cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, số lượng thí sinh đăng ký dự thi môn Lịch sử khá cao so với các môn tự chọn khác như Lý, Hóa. Cụ thể, trong số 16.390 em đăng ký dự thi có gần 2.900 e dự thi môn Sử, trong khi môn Lý có 626 em, môn Hóa có 714 em đăng ký dự thi.

Ở cụm thi này, môn Toán cũng vẫn có lượng thí sinh đăng ký lớn nhất với 16.381 em, tiếp đó là môn Văn với hơn 16.000 em, môn Ngoại ngữ có gần 12.000 em đăng ký. Môn Địa lý có trên 14.000 thí sinh dự thi, môn Sinh học có hơn 1.700 em đăng ký. 

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 4/7 tới đây./.