Diễn biến thời tiết năm nay ở Thủ đô được dự báo là khó lường với nhiều trận mưa lớn, có nguy cơ gây úng ngập ở nhiều nơi. 

Dù đã xây dựng “kịch bản” tiêu thoát nước khi mưa lớn, nhưng hiện nay có một thực tế là hệ thống sông, mương ở Hà Nội vẫn còn nhiều điểm công trình thi công vi phạm dòng chảy, gây khó khăn trong tiêu thoát nước, nguy cơ ngập úng mỗi khi có mưa lớn./.