Đại biểu Cao Sĩ Kiêm kỳ vọng chính sách khoán xe công của Hà Nội sẽ thành công để làm gương cho các địa phương khác. (Ảnh: Trung Hiền/Vietnam+)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa giao Sở Tài chính xây dựng phương án thí điểm khoán kinh phí cho các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng ôtô khi đi công tác thay vì sử dụng xe công. Việc này đã nhận được sự đồng tình cao của dư luận và nhiều người trông chờ chính sách này của Thủ đô sẽ được thực thi.

Bên lề kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Đại biểu Quốc hội Cao Sĩ Kiêm đã trao đổi về vấn đề này.

- Thưa Đại biểu Cao Sĩ Kiêm, ông có đánh giá như thế nào về việc Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao cho cơ quan chức năng chủ trì phương án thí điểm khoán xe công?

Đại biểu Cao Sĩ Kiêm: Một số quốc gia đã thực hiện khoán xe công thành công, tại Việt Nam cũng nhiều lần đưa ra việc này, nhưng cách chỉ đạo, hoạt động, tuyên truyền giải thích chính sách không đảm bảo nên đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Tôi cho rằng khoán xe công là chủ trương đúng đắn. Việc này vừa giảm được chi phí, tiết kiệm được hoạt động của xe công. Người được giao khoán sẽ chủ động sử dụng phương tiện thuận lợi nhất. Còn khi có xe công ổn định, có lái xe, nhiều người dùng của chung không giữ gìn, lợi dụng xe công làm việc riêng làm ảnh hưởng ngân quỹ quốc gia, giao thông… và làm mất lòng tin của người dân.

Chủ trương đúng, song tôi cho rằng Hà Nội cần thực hiện quyết liệt. Quan trọng là phải có chính sách, cơ chế hợp lý và tuyên truyền đầy đủ, tạo áp lực khen-chê đúng mức để tạo phong trào, đánh giá hẳn hoi chứ chỉ hô chủ trương mà không có cơ chế chính sách, chế tài xử lý thì rất khó thực hiện.

Tôi tin với tác phong và cách chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cùng với các ngành triển khai sẽ khiến chủ trương có thể có kết quả tốt, làm gương cho các địa phương, ngành khác…

- Từng có ý kiến cho rằng, đi làm việc bằng xe công thì công việc sẽ thuận lợi hơn. Đại biểu nghĩ sao về việc này?

Đại biểu Cao Sĩ Kiêm: Đó là ngụy biện để bảo vệ tư tưởng muốn sử dụng xe công. Còn thực tế việc đi xe công, xe tư hay taxi cũng như các phương tiện khác đến nơi làm việc đều không quyết định chất lượng công việc.

Theo tôi, quan trọng là nội dung làm việc và cách giải quyết của mình đưa ra với dân, xã hội chứ không phải nhìn vào phương tiện mà đánh giá hay có chất lượng làm việc tốt hơn.

- Trước đây, việc khoán xe công cũng đã được nói tới, có áp dụng nhưng không thành công. Theo ông, đâu là cản trở?

Đại biểu Cao Sĩ Kiêm: Có mấy thứ làm cản trở. Thứ nhất là các quy định, quy chế của chúng ta chưa rõ ràng, chưa có hệ thống làm thống nhất cho tất cả cơ quan từ trên xuống dưới.

Thứ hai là ý thức của người thực hiện chưa được giác ngộ, chưa nhận thức đủ với yêu cầu nội dung thực hiện.

Thứ ba là việc giám sát của cơ quan quản lý cũng như của người dân nơi công tác, nơi hoạt động của vị trí ấy không chặt chẽ, thường xuyên nên xử lý phát hiện không kiên quyết, triệt để. Thậm chí, bị phát hiện nhưng xử lý không đúng địa chỉ hoặc không đủ sức răn đe…

- Với chủ trương khoán xe công của Hà Nội, theo ông, cần làm thế nào để thành công?

Đại biểu Cao Sĩ Kiêm: Hà Nội có chủ trương từ một đồng chí có trách nhiệm cao nhất của cơ quan điều hành, do đó tôi tin sẽ tập hợp được các cơ quan giúp mình quy định cơ chế chính sách cũng như điều hành kiểm tra giám sát, xử lý thành hệ thống phối hợp đồng bộ nhịp nhàng. Và như thế, có thể Hà Nội sẽ làm thành công.

- Xin cảm ơn ông!