Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các khu đất còn lại sau giải phóng mặt bằng có diện tích nhỏ hơn 15m2, hoặc chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được cấp giấy phép xây dựng.

Trường hợp không đủ giấy tờ về quyền sở hữu, sử dụng; công trình nằm trong phạm vi bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng cũng không được cấp phép xây dựng.

Công trình, nhà ở đã có sẵn, nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê, ở bãi sông tại các khu vực chưa có quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng chủ đầu tư có giấy tờ hợp pháp, hợp lệ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và có nhu cầu cải tạo sửa chữa không mở rộng mặt bằng, được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chấp thuận thì được cấp giấy phép xây dựng.

Việc cấp phép xây dựng tạm được áp dụng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chủ đầu tư có giấy tờ hợp pháp.

Tuy nhiên, các công trình xây dựng tạm không được xây dựng tầng hầm, có số tầng tối đa không quá 3 tầng và chiều cao tối đa không quá 12m.

Đồng thời, các công trình này chỉ được tồn tại đến khi thành phố cần phải giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch xây dựng.

Cũng theo quy định mới này, các cơ quan có thẩm quyền không xem xét việc cấp điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng đối với các trường hợp chủ đầu tư đã tổ chức xây dựng công trình sai phép khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền xử lý phần công trình vi phạm./.

Minh Nghĩa (Vietnam+)