Ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên , không học sinh, sinh viên nào của Hà Nội phải bỏ học vì khó khăn về tài chính.

Theo báo cáo của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội, doanh số cho vay đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố đến 30/6/2009 đạt 517 tỷ đồng, trong đó cho vay năm học 2007-2008 là 174 tỷ đồng, năm học 2008-2009 là 343 tỷ đồng.

Hiện toàn thành phố có 50.303 học sinh, sinh viên đang được thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi này.

Tuy nhiên, để chương trình này tiếp tục triển khai có hiệu quả, ông Bình yêu cầu trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện đặc biệt ở các địa bàn có nhiều đối tượng hộ nghèo, cận nghèo như ở huyện Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức... cần phải tăng cường thông tin tuyên truyền chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên đến toàn thể nhân dân và tạo điều kiện cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội và hội, đoàn thể các cấp phục vụ tốt việc vay vốn tại địa phương.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thông báo đến các trường, trung tâm dạy nghề trên địa bàn về chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Bên cạnh đó, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố phải giải ngân cho vay đúng đối tượng, ưu tiên hộ nghèo, cận nghèo vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm; chỉ đạo kịp thời công tác giám sát, thực hiện chương trình tín dụng này./.
(Tin Tức/Vietnam+)