Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm pháp luật đối với khai thác cát lòng sông, sử dụng bến bãi trái phép trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các địa phương tập trung triển khai rà soát, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Theo thông báo số 358/TB-VP của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại khu vực giáp ranh với các tỉnh lân cận. Trong đó, một số địa phương đã xảy ra tình trạng hút cát lòng sông Hồng trái phép, điển hình như Ba Vì, Phúc Thọ, Thường Tín, Phú Xuyên.

Không chỉ vậy, các đối tượng vi phạm còn sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động lén lút vào ban đêm và lợi dụng các khu vực giáp ranh giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận như Vĩnh Phúc, Hưng Yên để tránh sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng, gây khó khăn cho công tác ngăn chặn “cát tặc.”

Trước thực tế nêu trên, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận-huyện-thị xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng địa phương, tổ dân phố, người dân; kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với những bãi chứa đang hoạt động không phù hợp với quy hoạch.

Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cũng lưu ý, trách nhiệm xử lý các vi phạm pháp luật đối với khai thác cát lòng sông, sử dụng bến bãi trái phép trên địa bàn thuộc về người đứng đầu Ủy ban Nhân dân các cấp chính quyền, cơ quan công an và tài nguyên-môi trường.

“Địa phương nào thiếu trách nhiệm, để tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi, hoạt động bến bãi trái phép, phức tạp kéo dài thì phải kiểm điểm trách nhiệm, nếu có dấu hiệu bao che, bảo kê thì tiến hành thanh tra công vụ theo đúng quy định; nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự thì chuyển cơ quan điều tra nghiên cứu, xử lý,” thông báo dẫn lời Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh nêu rõ.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cũng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có văn bản yêu cầu chủ đầu tư chuyển trong một thời gian cụ thể đối với bến bãi trái phép đang lưu trữ khối lượng cát lớn, phải di chuyển. Trường hợp hết thời gian mà chủ đầu tư không di chuyển được thì phải xử lý cững chế như giải phóng mặt bằng.

Đối với bãi tạm giữ phương tiện vi phạm, Sở Giao thông vận tải sẽ chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan nghiên cứu, khảo sát xây dựng khu vực tạm giữ phương tiện đường thủy để phục vụ công tác xử lý vi phạm và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước 15/12./.