Ngày 27/4, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú (1/5/1904-1/5/2016) - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lễ kỷ niệm được tổ chức ngay tại ngôi nhà 90 Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) nơi đồng chí Trần Phú đã soạn thảo bản Luận cương chính trị-cương lĩnh đầu tiên của Đảng năm 1930.

Buổi lễ diễn ra với nghi lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Phú với sự tham gia của các đại biểu thành phố, cán bộ Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội và đông đảo giáo viên, học sinh các trường học mang tên đồng chí Trần Phú trên địa bàn Hà Nội.

Diễn văn tại buổi lễ khẳng định: Đồng chí Trần Phú đã để lại tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước. Đồng chí đã suốt đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi của cách mạng.

Hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Trần Phú nhằm tôn vinh, khẳng định công lao và những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Cũng trong buổi lễ này, Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội (có trụ sở làm việc ngay tại nhà 90 Thợ Nhuộm) tổ chức gặp mặt, giao kết thi đua với các trường học mang tên đồng chí Trần Phú trên địa bàn Hà Nội, đồng thời tổ chức cuộc thi tìm hiểu về một số di tích lịch sử cách mạng kháng chiến ở Hà Nội. Thực tế, công tác giao kết thi đua giữa Ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội và các trường học mang tên đồng chí Trần Phú được thực hiện từ các năm qua.

Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội tích cực trong công tác quản lý, tu bổ và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng kháng chiến trên địa bàn thành phố. Các trường học mang tên đồng chí Trần Phú luôn nỗ lực thi đua, đạt được nhiều thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

Dịp này, Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội cũng công bố danh sách sưu tầm các trường học, địa điểm, cơ quan, đơn vị mang tên đồng chí Trần Phú tại Hà Nội và các tỉnh khác trong cả nước.

Ban Quản lý di tích danh thắng Hà Nội còn tổ chức thi tìm hiểu về một số di tích lịch sử cách mạng kháng chiến đối với 7 trường học mang tên Trần Phú tại Hà Nội và khen thưởng học sinh có thành tích học tập tốt môn lịch sử học kỳ I năm học 2015-2016./.