Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác giáo dục

Hà Nội luôn dành quan tâm đặc biệt đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo thế hệ trẻ, coi đó như một trọng điểm ưu tiên trong chính sách phát triển, đáp ứng tiêu chí cốt yếu của “Thành phố vì hòa bình."
(TTXVN/Vietnam+)