(Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN)

Trong ngày 20 và 21/1, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội đã tổ chức ký thỏa thuận mở tài khoản chuyên thu ngân sách nhà nước qua các ngân hàng gồm: Vietcombank; Vietinbank và BIDV, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Về ý nghĩa của việc ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước qua ngân hàng thương mại, ông Đào Thái Phúc, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội cho biết, việc thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt đã không còn phù hợp với các định chế tài chính của thế giới.

Do vậy, việc ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước qua các ngân hàng giúp cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chi phí và tạo điều kiện cho người nộp thuế, với mục tiêu người dân không phải chờ đợi trong việc nộp ngân sách nhà nước.

Về nguyên tắc, việc mở và sử dụng tài khoản chuyên thu phải được thực hiện đồng thời với việc triển khai thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu giữa các Kho bạc nhà nước quận, huyện, thị xã với các ngân hàng thương mại.

Ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước qua các ngân hàng thương mại có 7 điều lệ chung, tuy nhiên có thể bổ xung một số nội dung theo hướng có lợi cho người nộp thuế, đồng thời phù hợp với cải cách mở rộng phần mềm thu chi của Kho bạc nhà nước cũng như ba ngân hàng thương mại kể trên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Tại buổi ký kết, đại diện ba ngân hàng thương mại kể trên đều cam kết bảo đảm các điều kiện tốt nhất về nhân lực, công nghệ để triển khai có hiệu quả công tác thanh toán điện tử song phương và phối hợp thu ngân sách nhà nước, giúp cho khách hàng có thể thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước một các nhanh chóng, dễ dàng nhất./.