Ngày 10/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã họp thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2010.

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 của thành phố, các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các sở, ban, đều thống nhất cho rằng, năm 2009 dù chịu nhiều khó khăn lớn liên tiếp, đặc biệt là suy thoái kinh tế thế giới, nhưng với nỗ lực thực hiện hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, cùng với các giải pháp đặc thù của thành phố, sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân, kinh tế-xã hội Thủ đô đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đến thời điểm này, dự báo Hà Nội có thể đạt mức tăng trưởng GDP cả năm khoảng 6,7%, vượt chỉ tiêu 6,5% do Hội đồng Nhân dân thành phố điều chỉnh. Thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước 73.500 tỷ đồng, đạt 104,2% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến thừa nhận tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố còn thấp; chất lượng và sức cạnh tranh của kinh tế Thủ đô chưa cao; sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp chủ lực còn thấp; kim ngạch xuất khẩu giảm; tiêu thụ hàng hóa trong nước còn khó khăn; khoa học, công nghệ là tiềm năng lớn của Thủ đô song chưa được phát huy ứng dụng nhiều vào phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô.

Đặc biệt, lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị còn tồn tại nhiều bức xúc; công tác quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế bất cập; còn tình trạng tắc trách, chậm trễ trong giải quyết công việc; môi trường kinh doanh chưa thật thông thoáng...

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, năm 2010, thành phố sẽ phấn đấu tạo đột phá trên mọi mặt để chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và đại hội Đảng các cấp. Mục tiêu của Hà Nội là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng năm GDP từ 9,0-9,5%; bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghièo, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Hoàn thành các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Đồng thời chú trọng giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, khắc phục và cải thiện chất lượng môi trường...

Để thực hiện được kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ tham mưu đến tổ chức thực hiện theo tinh thần “quyết liệt, năng động, sáng tạo”.

Thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI; chú trọng tạo chuyển biến mạnh về chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế, thực hiện có trách nhiệm các cam kết WTO; tăng cường quản lý đô thị, tập trung tạo chuyển biến mạnh trong lĩnh vực trật tự xây dựng, sử dụng đất, ngăn chặn lấn chiếm đất công và sử dụng sai mục đích.

Bên cạnh đó, thành phố ưu tiên và dành các nguồn lực nhà nước và xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp nông thôn; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, làm tốt cồng tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của thành phố, tạo sự phát triển và nâng cao vị thế của Thủ đô với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng củng cố quốc phòng, quân sự địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)